Proiect 35 / 2020

privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău