Proiect 33 / 2021

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”


Fișiere atașate: