Proiect 31 / 2022

privind participarea Comunei Bozioru la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”


Fișiere atașate: