Proiect 3 / 2021

Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu