Proiect 21 / 2023 

privind privind aderarea si includerea Comunei Bozioru in parteneriatul LEADER Grup de Actiune Locala (GAL) „Colinele Buzaului” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027


Fișiere atașate: