Proiect 19 / 2022

privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizarecătre Compania de Apa S.A. Buzău


Fișiere atașate: