Proiect 17 / 2023 

privind stabilirea salariului de bază lunar, al secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău şi actualizarea indemnizaţiei consilierilor locali conform Legii nr.103/2023


Fișiere atașate: