Proiect 17 / 2021

privind încredinţarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apa S.A. Buzău


Fișiere atașate: