Proiect 13 / 2023 

pentru aprobarea promovării proiectului „Renovarea/modernizarea a 3 biblioteci locale pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale și dotarea cu echipamente IT a 26 de biblioteci locale din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Citește mai multe…

Proiect 12 / 2023 

Privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru pe anul 2023, pentru aprobarea obiectivului de investiţie: ,,DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BOZIORU”

Citește mai multe…

Proiect 9 / 2023  

privind darea în folosinta gratuita a unui spatiu cu destinatia de cabinet medical din imobilul situat administrativ în sat Bozioru, Comuna Bozioru, 􏰗􏰘􏰙􏰚􏰛􏰘􏰜 􏰑􏰘􏰝􏰞􏰘

Citește mai multe…