Proiect 4 / 2024

privind modificarea tarifului de eliminare prin depozitare, a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din comuna Bozioru, judeţul Buzău

Citește mai multe…

Proiect 3 / 2024

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizației de funcționare și profil de activitate, a autorizației de amplasare și profil de activitate, precum și stabilirea orarului de funcționare pentru agenții economici, persoane fizice autorizate și persoane juridice care desfășoară activități comerciale pe raza comunei Bozioru, județul Buzău

Citește mai multe…

Proiect 55 / 2023

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2024

Citește mai multe…