Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 136/2021privind rectificarea bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 20212021/10/13
Dispozitia 135/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă.2021/10/12
Dispozitia 134/2021privind privind delegarea calităţii de reprezentant în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”2021/10/12
Dispozitia 133/2021cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/10/08
Dispozitia 132/2021privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță beneficiarilor din Comuna Bozioru, judetul Buzău2021/09/30
Dispozitia 131/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social, potrivit prevederilor Legii nr. 416/20012021/09/30
Dispozitia 130/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei acordate familiei CIREŞOIU ADRIAN2021/09/30
Dispozitia 129/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social şi a membrilor familiei GRIGORE COSTEL2021/09/30
Dispozitia 128/2021privind încetarea dreptului la ajutor socialal persoanei singure RADU CONSTANTIN2021/09/30
Dispozitia 127/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei DUMAN PARDAILLAN din satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 126/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a membrilor familiei TOADER GIORGIANA din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 125/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a membrilor familiei DRAGOMIR VALERIU din satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 124/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei TĂNASE MANDACHE din satul Izvoarele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 123/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2021/09/30
Dispozitia 122/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<de îndată>> pentru data de 01.10.2021, ora 10002021/09/30
Dispozitia 121/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, de refrent agent de turism şi referent-ghid turistic2021/09/29
Dispozitia 120/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului Avrămescu Ion2021/09/29
Dispozitia 119/2021Privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă2021/09/17
Dispozitia 118/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pe luna SEPTEMBRIE 20212021/09/17
Dispozitia 117/2021Privind suspendarea raportului de serviciu dintre UAT comuna Bozioru şi doamna GRIGORE CORINA, consilier debutant în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/09/17
Dispozitia 116/2021privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţie ,,Reabilitare şi Extindere Sistem Centralizat de Apă” comuna Bozioru, judeţul Buzău2021/09/13
Dispozitia 115/2021privind acordarea parţială a unui premiu la împlinirea vârstei de 100 de ani a doamnei Stoian Ileana2021/09/13
Dispozitia 114/2021privindacordarea ajutorului de urgenţă doamnei STANCIU MINODORA2021/09/13
Dispozitia 113/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure ŞTEFAN ILIE2021/08/31
Dispozitia 112/2021privind încetarea dreptului de ajutor al persoanei singure AVRĂMESCU PUIU-LAURENŢIU2021/08/31
Dispozitia 111/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure PAVEL MARIANA-CLAUDIA2021/08/31
Dispozitia 110/2021privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar care aparţin patrimoniului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/26
Dispozitia 109/2021cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/08/26
Dispozitia 108/2021privind angajarea doamnei DRĂGNESCU EMILIA, în funcţia contractuală de executie îngrijitor, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/26
Dispozitia 107/2021privind angajarea domnului DAMIAN GABRIEL, în funcţia contractuală de executie muncitor, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/26
Dispozitia 106/2021privind constituirea comisiei de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a bunurilor de natura obiectelor de inventar care aparţin patrimoniului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/20
Dispozitia 105/2021privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, Doamnei MIHAI ELENA-LILIANA – asistent personal pentru persoana cu handicap grav, personal contractual, în cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/30
Dispozitia 104/2021privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANDREI DANIELA2021/07/30
Dispozitia 103/2021privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANGHEL SORIN2021/07/30
Dispozitia 102/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei TOADER GHEORGHE2021/07/30
Dispozitia 101/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor socialal familiei CIREŞOIU ADRIAN2021/07/30
Dispozitia 100/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social2021/07/30
Dispozitia 99/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social2021/07/30
Dispozitia 98/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Panaite Maria2021/07/30
Dispozitia 97/2021privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Dinu Ionuţ având funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/30
Dispozitia 96/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de2021/07/26
Dispozitia 95/2021privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a domnului NECULA GHEORGHE – muncitor necalificat, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/26
Dispozitia 94/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna AUGUST 20212021/07/26
Dispozitia 93/2021privind delegarea unor atribuţii ale primarului comunei Bozioru, pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/07/22
Dispozitia 92/2021privind angajarea doamnei, în funcţia contractuală de execuţie de referent debutant, gradaţia III, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/19
Dispozitia 91/2021privind angajarea domnului Andrei Florentin, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/19
Dispozitia 90/2021privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Bratosin Mioara – îngrijitor din cadrul Compartimentului – Implementare Proiect PNDR ,,Dezvoltarea Potenţialului Turistic” din cadrul aparatului de specialitate al primarului2021/07/19
Dispozitia 89/2021privind încetarea contractului individual de muncă domnului Andrei Florentin – referent II din cadrul Compartimentului – Implementare Proiect PNDR ,,Dezvoltarea Potenţialului Turistic” din cadrul aparatului de specialitate al primarului2021/07/19
Dispozitia 88/2021privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/12
Dispozitia 87/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă<<extraordinară>> pe luna IULIE 20212021/07/02
Dispozitia 86/2021privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-nei OLTEANU ECATERINA2021/06/30
Dispozitia 85/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului RADU CONSTANTIN2021/06/30
Dispozitia 84/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CIREŞOIU ADRIAN2021/06/30
Dispozitia 83/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN DOREL din Satul Nucu, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna IULIE anul 20212021/06/30
Dispozitia 82/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei CĂLIN MUGUREL-ION din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna IULIE anul 20212021/06/30
Dispozitia 81/2021privind încetarea dreptului la ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familieial familiei CĂLIN IULIAN2021/06/30
Dispozitia 80/2021privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 persoanei singure ŞTEFAN ILIE2021/06/30
Dispozitia 79/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ2021/06/30
Dispozitia 78/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă<<ordinară>> pe luna IUNIE 20212021/06/24
Dispozitia 77/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de referent debutant şi şofer II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/06/15
Dispozitia 76/2021privind rectificarea bugetului local2021/06/15
Dispozitia 75/2021privind acordarea ajutorului de urgenţă a domnului DRAGOMIR VALERIU2021/06/07
Dispozitia 74/2021privind acordarea ajutorului de urgenţă a doamnei DRAGOMIR GABI2021/06/07
Dispozitia 73/2021privind acordarea ajutorului de urgenţă a doamnei DREZALIU DOINA2021/06/07
Dispozitia 72/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure Radu Constantin2021/05/31
Dispozitia 71/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure Buruiană Ion2021/05/31
Dispozitia 70/2021privind încetarea dreptului la ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei Stoian Ionuţ2021/05/31
Dispozitia 69/2021privind  convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă ordinară pe luna Mai 20212021/05/25
Dispozitia 68/2021privind  încetarea contractului individual de muncă al domnului Mirică Valentin2021/05/17
Dispozitia 67/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului TOADER GHEORGHE2021/04/29
Dispozitia 66/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului BURUIANĂ ION2021/04/29
Dispozitia 65/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului RADU CONSTANTIN2021/04/29
Dispozitia 64/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare las declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese2021/04/29
Dispozitia 63/2021privind aprobarea Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul UAT Bozioru în anul 20212021/04/29
Dispozitia 62/2021Privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul U.A.T. Comuna Bozioru – judeţul Buzău2021/04/29
Dispozitia 61/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea  situaţiile de pantouflage la nivelul UAT Bozioru2021/04/29
Dispozitia 60/2021privind numirea d-lui. Dinu Ionuţ ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite  şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,2021/04/29
Dispozitia 59/2021Privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă2021/04/29
Dispozitia 58/2021pentru aprobarea datei si modalităţii de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri2021/04/28
Dispozitia 57/2021privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-lui Ceauş ion, pentru persoana adultă cu handicap grav Ceauş Camelia-Florentina2021/04/19
Dispozitia 56/2021privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru  pe perioada concediului de odihnă de catre viceprimarul comunei Bozioru2021/04/16
Dispozitia 55/2021privind modificarea componenţei  Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului operativ de pe lângă CLSU2021/04/12
Dispozitia 54/2021privind  aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2021 la nivelul UAT Bozioru2021/04/12
Dispozitia 53/2021privind  convocarea  Consiliului Local Bozioru  în şedinţă ordinară pe luna aprilie 2021 2021/04/09
Dispozitia 52/2021privind  constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bozioru, judeţul Buzău2021/03/31
Dispozitia 51/2021privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei Silivestru Dorinel-Viorel2021/03/31
Dispozitia 50/2021privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor  Legii nr.416/2001 persoanei singure Panel Mariana-Claudia2021/03/31
Dispozitia 49/2021privind încetarea indemnizaţiei  pentru persoana cu handicap grav, acordată doamnei Stanciu Alina2021/03/31
Dispozitia 48/2021privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru, către Viceprimarul comunei Bozioru2021/03/26
Dispozitia 47/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna Martie 20212021/03/25
Dispozitia 46/2021privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.1320/25.05.2021 ,,Amenajare Teren Sport Agrement -Multisport Bozioru”2021/03/25
Dispozitia 45/2021privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu publicul  şi a programului de audienţe la nivelul UAT Bozioru2021/03/25
Dispozitia 44/2021cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/03/19
Dispozitia 43/2021privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/03/18
Dispozitia 42/2021privind delegarea domnului Dinu Ionuţ, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru în calitate de persoană împuternicită pentru înlocuirea casierului instituţiei pe perioada cât acesta se află în concediul de odihnă, concediu medical, urmează cursuri de perfecţionare, se află în deplasare sau participă la instruiri2021/03/11
Dispozitia 41/2021privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu publicul şi a programului de audienţe2021/03/08
Dispozitia 40/2021privind modificarea Comisiei Locale pentru recensământul General Agricol la nivelul comunei Bozioru, jud. Buzău2021/03/08
Dispozitia 39/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Popa Eugenia2021/02/26
Dispozitia 38/2021privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa2021/02/26
Dispozitia 37/2021privind respingerea cererii de acordare a ajutorului social al persoanei singure Ştefan Ilie2021/02/26
Dispozitia 36/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Toader Gheorghe2021/02/26
Dispozitia 35/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Grigore Costel2021/02/26
Dispozitia 34/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Dobrin Constantin-Marian2021/02/26
Dispozitia 33/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure Călin Adrian2021/02/26
Dispozitia 32/2021privind reluarea activităţii de către domnul Silivestru Dorinel-Viorel paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru2021/02/26
Dispozitia 31/2021privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Stoian Dorel – paznic în compartimentul Administrativ gospodăresc (alimentare cu apă, salubritate, pază, transport şcolar) Redactare, Arhivare documente2021/02/26
Dispozitia 30/2021privind angajarea domnului Mirică Valentin, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru2021/02/26
Dispozitia 29/2021privind încetarea contractului individual de muncă domnului Mirică Valentin – şofer II în cadrul Compartimentului implementare proiect PNDR2021/02/26
Dispozitia 28/2021privind constituirea Comisiei locale de desfăşurare a recensământului populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 la nivelul UAT Comuna Bozioru2021/02/10
Dispozitia 27/2021privind desemnarea persoanelor din aparatul propriu al Primarului Comunei Bozioru cu atribuţii în soluţionarea cererilor pentru acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale2021/02/05
Dispozitia 26/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna februarie2021/02/05
Dispozitia 25/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN GAVRIL-GĂBIŢĂ din Satul Scăeni, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 20212021/01/29
Dispozitia 24/2021privind desemnarea reprezentantului autorităţii tutelare a U.A.T. Comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru asistarea persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice2021/01/29
Dispozitia 23/2021Privind desemnarea viceprimarului ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru2021/01/29
Dispozitia 22/2021Cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/01/29
Dispozitia 21/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şofer, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/01/29
Dispozitia 20/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei GRIGORE COSTEL din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 20212021/01/29
Dispozitia 19/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NEAGU IOANA2021/01/29
Dispozitia 18/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NAN CONSTANTIN2021/01/29
Dispozitia 17/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei BÎSCEANU GHEORGHE2021/01/29
Dispozitia 16/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei STANCIU VASILE2021/01/29
Dispozitia 15/2021privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei DINU MIHAELA din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE 20212021/01/29
Dispozitia 14/2021privind modificarea Comisiei de verificare în teren, cu privire la respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executăriilucrărilor de construcţii2021/01/25
Dispozitia 13/2021privind stabilirea numărului lunar de ore, de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social2021/01/22
Dispozitia 12/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav2021/01/22
Dispozitia 11/2021privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară al d-nei Ilie Liliana, asistent personal2021/01/22
Dispozitia 10/2021privind reactualizarea Colectivului de Sprijin al autorităţii tutelare şi asistenţei sociale2021/01/22
Dispozitia 9/2021privind reactualizarea a componenţei Consiliului Comunitar Consultativ2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind aprobarea Planului de acţiune propriu al Primăriei comunei Bozioru pentru aplicarea de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul2021/01/22
Dispozitia 7/2021privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă2021/01/14
Dispozitia 6/2021privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă2021/01/08
Dispozitia 5/2021privind actualizarea componenţei grupului de lucru pentru derularea POAD2021/01/08
Dispozitia 4/2021privind modificarea comisiei locale pentru recensamântul general agricol2021/01/08
Dispozitia 3/2021privind constituirea Comisiei de predare-primire a gestiunii şi predarea -primirea gestiunii de către dna. Radu Anica domnului Drăgnescu Andrei2021/01/04
Dispozitia 2/2021privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă extraordinară2021/01/04
Dispozitia 1/2021privind încetarea contractului individual de muncă prin pensionare a d-nei Radu Anica -referent II, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului2021/01/04
Dispozitia 178/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Sora Alexandru Mihail2020/12/31
Dispozitia 177/2020privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor de odihnă pentru anul 2021 ale personalului din cadrul Primăriei comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 176/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mirică Stanca, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 175/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 174/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mihai Elena Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 173/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ilie Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 172/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dăgnescu Andrei2020/12/31
Dispozitia 171/2020privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Morărescu Andrei, Vicerimarul comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 170/2020privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Grigore Valentin, Primarul comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 169/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Necula Gheorghe2020/12/31
Dispozitia 168/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Bratosin Mioara2020/12/31
Dispozitia 167/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dobre Ion2020/12/31
Dispozitia 166/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Stoian Dorel2020/12/31
Dispozitia 165/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Ursu Irinel2020/12/31
Dispozitia 164/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Mirică Valentin2020/12/31
Dispozitia 163/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Andrei Florenţin2020/12/31
Dispozitia 162/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dinu Ionuţ2020/12/31
Dispozitia 161/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Fofircă-Logofătu Florin2020/12/31
Dispozitia 160/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Buduianu Nicolae2020/12/31
Dispozitia 159/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Buduianu Liliana2020/12/31
Dispozitia 158/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Oprea Mirela2020/12/31
Dispozitia 157/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Chircu Ortensiu2020/12/31
Dispozitia 156/2020privind numirea îndrumătorului de stagiu şi stabilirea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu al doamnei Grigore Corina, consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/12/31
Dispozitia 155/2020privind încetarea stimulentului educaţional acoradat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă familiei Dăilă Maria2020/12/31
Dispozitia 154/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Dragomir Mihăiţă2020/12/31
Dispozitia 153/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei persoanei singure Vasile Alin2020/12/31
Dispozitia 152/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei persoanei singure Radu Constantin2020/12/31
Dispozitia 151/2020privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure Tănase Moise2020/12/31
Dispozitia 150/2020privind numirea doamnei Grigore Corina, în funcţia publică de execuţie de consilier I, grad profesional debutant, gradaţia 22020/12/30
Dispozitia 149/2020privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Grigore Corina -referent II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru2020/12/30
Dispozitia 148/2020privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna decembrie2020/12/23
Dispozitia 147/2020privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.1320/26.05.20202020/12/22
Dispozitia 146/2020Cu privire la delegarea unor atributii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2020/12/11
Dispozitia 145/2020privind constituirea comisiei de inventariere a tuturor suprafeţelor de teren situate în extravilanul localităţilor comunei Bozioru2020/11/27
Dispozitia 144/2020privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Bozioru şi a comisiei de casare pentru anul 20202020/11/27
Dispozitia 143/2020privind componenţa comisiei de recepţie şi distribuire a plicurilor/card-urilor, pentru mese calde destinatarilor finali, prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020)2020/11/27
Dispozitia 142/2020privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei Stoian Gavril-Găbiţă2020/11/27
Dispozitia 141/2020privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social a domnului Călin Adrian2020/11/27
Dispozitia 140/2020privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Râureanu Ion-Ninel2020/11/27
Dispozitia 139/2020privind modificarea prevederilor dispoziţiei nr.129/2020, pentru constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de primăria Bozioru pentru ocuparea funcţiei vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/11/26
Dispozitia 138/2020constituirea Comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor de reparaţii curente, pe situaţii de urgenţă: ,,Refacere DC 85 Bozioru-Fişici-Găvanele -Nucu şi DC fişici-Văvălucile-Scăeni-Buduile”2020/11/20
Dispozitia 137/2020convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna Noiembrie 20202020/11/20
Dispozitia 136/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare2020/11/20
Dispozitia 135/2020privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Râureanu-Petre Constantin2020/11/19
Dispozitia 134/2020privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Călin Aurel2020/11/19
Dispozitia 133/2020privind aprobarea datei şi modalităţii de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor L.416/20012020/11/19
Dispozitia 132/2020acordarea ajutorului social şi pentru încălzirea locuinţei familiei Duman Vasile2020/11/19
Dispozitia 131/2020încetarea dreptului la ajutor social a persoanei singure Rîureanu Ion2020/11/19
Dispozitia 130/2020privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă2020/11/06
Dispozitia 129/2020privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/11/06
Dispozitia 128/2020privind Constituirea comisiei pentru recepţia serviciilor şi lucrărilor interne sau efectuate de terţi din cadrul primăriei comunei Bozioru.2020/10/30
Dispozitia 127/2020privind constituirea Comisiei de recepţie a materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe, la nivelul primăriei comunei Bozioru2020/10/30
Dispozitia 126/2020privind constituirea Comisiei de recepţie, la încheierea parţială a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,Refacere DC 85 Bozioru-Fişici-Găvanele – Nucu şi DC 81 Fişici-Văvălucile-Scăeni-Buduile”2020/10/30
Dispozitia 125/2020privind constituirea Comisiei de recepţie, la încheierea parţială a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,Amenajare Teren pentru Agrement- Multisport Bozioru”2020/10/30
Dispozitia 124/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, familiei doamnei Popa Eugenia2020/10/30
Dispozitia 123/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral , ce vor fi utilizate în campania electorală privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 20202020/10/30
Dispozitia 122/2020privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa2020/10/30
Dispozitia 121/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, persoanei singure Nan Constantin2020/10/30
Dispozitia 120/2020privind stabilirea indemnizaţiei domnului Morărescu Andrei, viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/10/29

Comments are closed.