Dispoziţii ale primarului

Denumire document:Descriere pe scurt a documentului:Emis la data:
Dispozitia 47/2024privind delimitarea, numerotarea și stabilirea sediului secțiilor de votare din cadrul Circumscripției electorale comunale nr.14 Bozioru, judeţul Buzău, în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 20242024/05/09
Dispozitia 46/2024privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, zile care precedă şi-sau care succedă zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează, pentru anul 2024 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău2024/05/07
Dispozitia 45/2024privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui-d-nei AUREL ION2024/05/07
Dispozitia 44/2024privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui-d-nei STANCIU MINODORA2024/05/07
Dispozitia 43/2024privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui-d-nei DRAGOMIR GABI2024/05/07
Dispozitia 42/2024privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral în Comuna Bozioru, judeţul Buzău, ce vor fi utilizate în campania electorală a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 9 iunie 20242024/05/07
Dispozitia 41/2024privind modificarea componentei aparatului tehnic-auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscriepție Comunală nr. 14 Bozioru, necesar pentru efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 09 iunie 20242024/04/22
Dispozitia 40/2024privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru CĂLIN MIHAI2024/04/22
Dispozitia 39/2024privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru CĂLIN MIHAI2024/04/22
Dispozitia 38/2024privind privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru BÎSCEANU NICOLAI2024/04/22
Dispozitia 37/2024privind convocarea Consiliului Local Bozioru,  în şedinţă   pe luna aprilie 20242024/04/19
Dispozitia 36/2024desemnarea personalului tehnic-auxiliar de pe lângă Biroul Electoral de Circumscriepție Comunală nr. 14 Bozioru, necesar pentru efectuarea operațiunilor generate de organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale din data de 09 iunie 20242024/04/15
Dispozitia 35/2024aprobarea documentului „NOMENCLATORUL ARHIVISTIC” al documentelor aparţinând compartimentelor organizate în cadrul instituției „COMUNA BOZIORU”2024/04/12
Dispozitia 34/2024privind numirea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a doamnei GROZAV MIRELA-MARILENA, bibliotecar debutant, gradatia 4, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2024/04/12
Dispozitia 33/2024privind angajarea doamnei Grozav Mirela-Marilena, în funcţia contractuală de executie de bibliotecar debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2024/04/12
Dispozitia 32/2024privind încetarea contractului individual de munca doamnei GROZAV MIRELA-MARILENA – referent în cadrul Compartimentului – Implementare Proiect PNDR ,,Dezvoltarea Potenţialului Turistic” din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2024/04/12
Dispozitia 31/2024constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.678-27.02.2023 – ,,Modernizare DC 85 şi DC 89, Comuna Bozioru, judeţul Buzău”conform situaţiei de lucrări nr.62024/04/11
Dispozitia 30/2024privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-lui-d-nei BUTURUGĂ IULIANA-GEORGIANA2024/03/29
Dispozitia 29/2024privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorul TUDOR DAVID-MIHAI2024/03/29
Dispozitia 28/2024privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorul VASILE NICOLAE – COSMIN2024/03/29
Dispozitia 27/2024privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorul VASILE IONUŢ-MARIAN2024/03/29
Dispozitia 26/2024privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorul PĂTRAŞCU ELENA-DENISA2024/03/29
Dispozitia 25/2024privind încetarea indemnizaţiei de handicap domnului Anghel Constantin2024/03/29
Dispozitia 24/2024privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei ŞUVIŢEANU MIHAI2024/03/29
Dispozitia 23/2024privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei GRAMA CONSTANTIN2024/03/29
Dispozitia 22/2024privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei AGAPIE ION2024/03/29
Dispozitia 21/2024privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru MOROGAN STELIAN2024/03/29
Dispozitia 20/2024privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a actualizării cuantumului venitului minim de incluziune în conformitate cu valoarea indicatorului social de referinţă2024/03/29
Dispozitia 19/2024privind acordarea indemnizaţiei lunare numitei STANCIU GEORGETA, persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Bozioru, sat Izvoarele, judeţul Buzău2024/03/25
Dispozitia 18/2024privind acordarea indemnizaţiei lunare numitei ANDREI DANIELA, persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Bozioru, sat Gresia, judeţul Buzău2024/03/18
Dispozitia 17/2024privind stabilirea salariului de bază  lunar, domnului SORA ALEXANDRU-MIHAIL având  funcţia  de asistent  medical comunitar, gradaţia 42024/03/15
Dispozitia 16/2024 privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei, beneficiarilor de venit minim de incluziune2024/03/06
Dispozitia 15/2024privind menținerea dreptului la venitul minim de incluziune ca urmare a producerii de modificări în componența familiei, beneficiarilor de venit minim de incluziune2024/02/29
Dispozitia 14/2024privind privind suspendarea acordării venitului minim de incluziune2024/02/29
Dispozitia 13/2024privind privind aprobarea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru BADEA-SPĂTARU ION2024/02/29
Dispozitia 12/2024privind încetarea indemnizaţiei  acordată d-nei ANDREI CĂTĂLINA, pentru persoana cu handicap grav ANDREI DANIELA2024/02/29
Dispozitia 11/2024privind  aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță doamnei POPA CORINA pentru copilul FLORESCU DARIA-MARIA2024/02/29
Dispozitia 10/2024privind modificarea valorii  nominale a tichetelor sociale pentru gradiniţă2024/02/29
Dispozitia 9/2024privind constituirea  Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Bozioru Judeţul Buzău2024/02/29
Dispozitia 8/2024privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna februarie 20242024/02/06
Dispozitia 7/2024privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei CĂLIN IULIAN2024/01/31
Dispozitia 6/2024privind încetarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei CĂLIN IULIAN2024/01/31
Dispozitia 5/2024privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul BADEA-SPĂTARU ION2024/01/31
Dispozitia 4/2024privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul CĂLIN ALEXANDRU2024/01/31
Dispozitia 3/2024privind respingerea cererii de acordare a venitului minim de incluziune pentru domnul CĂLIN IULIAN2024/01/31
Dispozitia 2/2024privind aprobarea cererilor de acordare a venitului minim de incluziune pentru un număr de 52 titulari2024/01/31
Dispozitia 1/2024privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Ianuarie 20242024/01/04
Dispozitia 122/2023privind constituirea echipei de implementare a proiectului F-PNRR-Dotări 2023-2562, “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din comuna Bozioru”2023/09/29
Dispozitia 121/2023privind majorarea indemnizațiilor lunare ale primarului și viceprimarului comunei Bozioru, judeţul Buzău, ca urmare a implementării proiectului F-PNRR-Dotări 2023-2562, “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din comuna Bozioru”2023/09/29
Dispozitia 120/2023pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/20232023/09/29
Dispozitia 119/2023privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu data de 01.10.20232023/09/29
Dispozitia 118/2023privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului URSU IRINEL având funcţia contractuală de şofer, gradaţia 52023/09/29
Dispozitia 117/2023privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 52023/09/29
Dispozitia 116/2023privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de muncitor, gradaţia 02023/09/29
Dispozitia 115/2023privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic, gradaţia 42023/09/29
Dispozitia 114/2023privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ANDREI FLORENTIN având funcţia contractuală de şofer, gradaţia 22023/09/29
Dispozitia 113/2023privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului ILIE GHEORGHE, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 20232023/09/29
Dispozitia 112/2023privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului STANCIU VASILE, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 20232023/09/29
Dispozitia 111/2023privind privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului CHIRIŢĂ ION, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 20232023/09/29
Dispozitia 110/2023privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei MIRICĂ STANCA, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 20232023/09/29
Dispozitia 109/2023privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei MIHAI ELENA-LILIANA, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 20232023/09/29
Dispozitia 108/2023privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei BURTĂ VASILICA, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 20232023/09/29
Dispozitia 107/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Octombrie 20232023/09/29
Dispozitia 106/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei acordate familiei TOADER GIORGIANA2023/09/29
Dispozitia 105/2023privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei CIREŞOIU ADRIAN din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2023/09/29
Dispozitia 104/2023privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță beneficiarilor din Comuna Bozioru, judetul Buzău2023/09/29
Dispozitia 103/2023privind încetarea dreptului la ajutor social , alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei CIREŞOIU JAN2023/09/29
Dispozitia 102/2023privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ2023/09/29
Dispozitia 101/2023privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru domnul MORĂRAŞU GHEORGHE2023/09/29
Dispozitia 100/2023privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.678/20232023/09/25
Dispozitia 99/2023privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al doamnei Grigore Corina, având funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, clasa I, în Compartimentul Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/09/25
Dispozitia 98/2023privind numirea doamnei GRIGORE CORINA ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, începând cu data de 25 septembrie 20232023/09/22
Dispozitia 97/2023privind stabilirea salariului domnului SORA ALEXANDRU – MIHAIL, „asistent medical comunitar”(cod COR 325301), în cadrul compartimentului „Asistență socială” al Comunei Bozioru, începând cu data de 1 august 20232023/09/18
Dispozitia 96/2023privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-nei OLTEANU EUGENIA2023/09/13
Dispozitia 95/2023cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/09/05
Dispozitia 94/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Septembrie 20232023/09/01
Dispozitia 93/2023privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure POPA GHEORGHE2023/08/31
Dispozitia 92/2023privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure NEGOIŢĂ GHEORGHE2023/08/31
Dispozitia 91/2023privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DUMAN PARDAILLAN2023/08/31
Dispozitia 90/2023privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ2023/08/31
Dispozitia 89/2023privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/20232023/08/31
Dispozitia 88/2023privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/20232023/08/31
Dispozitia 87/2023privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui/20232023/08/31
Dispozitia 86/2023privind prelungirea duratei de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniului public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20232023/08/31
Dispozitia 85/2023privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/20232023/08/28
Dispozitia 84/2023privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/08/11
Dispozitia 83/2023privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 14 august 2023 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/08/11
Dispozitia 82/2023privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.678/20232023/08/09
Dispozitia 81/2023privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANGHEL SORIN2023/07/31
Dispozitia 80/2023privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure OPREA DUMITRU2023/07/31
Dispozitia 79/2023privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure OPREA VIOREL2023/07/31
Dispozitia 78/2023privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2023/07/31
Dispozitia 77/2023privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei CĂLIN CĂTĂLIN2023/07/31
Dispozitia 76/2023privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/20232023/07/31
Dispozitia 75/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna August 20232023/07/28
Dispozitia 74/2023privind încadrarea domnului ILIE GHEORGHE în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, ILIE ION2023/07/24
Dispozitia 73/2023privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a doamnei ILIE LILIANA – asistent personal al persoanei cu handicap grav ILIE ION, gradaţia 1, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/07/24
Dispozitia 72/2023privind prelungirea contractului de muncă nr.2/20232023/07/12
Dispozitia 71/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pentru data de 05.07.2023 ora 8,302023/07/03
Dispozitia 70/2023privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor socialal persoanei singure POPA GHEORGHE2023/06/30
Dispozitia 69/2023privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU2023/06/30
Dispozitia 68/2023privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/20232023/06/30
Dispozitia 67/2023privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru domnul Buduianu Ion2023/06/30
Dispozitia 66/2023privind încadrarea pe perioadă nederminată a domnului Stanciu Vasile,în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Stanciu Minodora2023/06/29
Dispozitia 65/2023privind la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/06/28
Dispozitia 64/2023privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.678/20232023/06/27
Dispozitia 63/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Iunie 20232023/06/22
Dispozitia 62/2023privind încadrarea d-nei Mihai Elena-Liliana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al copilului cu handicap grav, Mihai Adrian-Valentin2023/06/14
Dispozitia 61/2023privind încetarea contractului de muncă al doamnei Mihai Elena-Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Mihai Adrian-Valentin2023/06/14
Dispozitia 60/2023privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer stare civilă2023/06/09
Dispozitia 59/2023stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 2 iunie 2023 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/06/06
Dispozitia 58/2023încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Grigore Corina – consilier debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/06/06
Dispozitia 57/2023privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/06/06
Dispozitia 56/2023privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei TOADER GHEORGHE2023/05/31
Dispozitia 55/2023privind încetarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei POPA CORINA2023/05/31
Dispozitia 54/2023privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei POPA CORINA din Satul Izvoarele, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna IUNIE 20232023/05/31
Dispozitia 53/2023privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei TOADER GIORGIANA din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2023/05/31
Dispozitia 52/2023privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei CIREŞOIU JAN din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2023/05/31
Dispozitia 51/2023privind familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei RĂUREANU-PETRE CONSTANTIN2023/05/31
Dispozitia 50/2023privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure ANGHEL CONSTANTIN2023/05/31
Dispozitia 49/2023privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al persoanei singure RÎUREANU ION2023/05/31
Dispozitia 48/2023privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/20232023/05/31
Dispozitia 47/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pentru data de 26.05.2023, ora 8,302023/05/25
Dispozitia 46/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pentru data de 23.05.2023, ora 8,302023/05/19
Dispozitia 45/2023privind constituirea comisiei în vederea evaluării lucrărilor de reparaţii aferente ,,Clădirii Chioşc Scăeni”2023/05/15
Dispozitia 44/2023 privind  convocarea Consiliului Local Bozioru,  în şedinţă   pentru data de 12.05.2023, ora 830 2023/05/09
Dispozitia 43/2023privind  prelungirea duratei de inventariere în vederea actualizării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20232023/04/28
Dispozitia 42/2023privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță doamnei ANDREI EUGENIA2023/04/28
Dispozitia 41/2023privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/04/28
Dispozitia 40/2023privind stabilirea indemnizaţiei d-lui MORĂRESCU ANDREI, Viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/04/28
Dispozitia 39/2023privind stabilirea indemnizaţiei d-lui GRIGORE VALENTIN, Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/04/28
Dispozitia 38/2023privind majorarea salariului de bază, lunar, domnului CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de inspector asistent, gradaţia 52023/04/28
Dispozitia 37/2023privind acordarea indemnizaţiei de hrană domnului Somoiag Constantin, având funcţia publică de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Com. Bozioru, jud. Buzău2023/04/28
Dispozitia 36/2023privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei PAVEL ELENA din satul Buduile, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna MAI 20232023/04/28
Dispozitia 35/2023privind privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure OPREA DUMITRU2023/04/28
Dispozitia 34/2023privind privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2023/04/28
Dispozitia 33/2023privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure MOISE PETRU2023/04/28
Dispozitia 32/2023privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei DRĂGOIU ŞTEFAN2023/04/28
Dispozitia 31/2023privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al persoanei singure GHEORGHE AUREL2023/04/28
Dispozitia 30/2023privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei ANDREI EUGENIA2023/04/28
Dispozitia 29/2023privind prelungirea contractului individual de muncă, pe durată determinată al doamnei Grozav Mirela- Marilena, în funcţia contractuală de executie de referent debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/04/28
Dispozitia 28/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna aprilie2023/04/20
Dispozitia 27/2023privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/20232023/04/05
Dispozitia 26/2023privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui ANGHEL CONSTANTIN2023/04/05
Dispozitia 25/2023numirea domnului STĂNCIUC ROBERT – ALEXANDRU ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, începând cu data de 01 aprilie 20232023/03/31
Dispozitia 24/2023încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei DRAGOMIR VALERIU din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna APRILIE 20232023/03/31
Dispozitia 23/2023modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN GAVRIL-GĂBIŢĂ din Satul Scăeni, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna Aprilie anul 20232023/03/31
Dispozitia 22/2023privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al familiei HABĂRĂ ION2023/03/31
Dispozitia 21/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> de îndată pentru data de 31.03.20232023/03/29
Dispozitia 20/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> de îndată pentru data de 15.03.20232023/03/15
Dispozitia 19/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <ordinară> pe luna Martie 20232023/03/02
Dispozitia 18/2023privind constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Bozioru Judeţul Buzău2023/02/28
Dispozitia 17/2023privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei MILITARU JULIETA2023/02/28
Dispozitia 16/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social şi stabilirea numărului lunar de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social în plată la nivelul comunei Bozioru, începând cu data de 01.03.20232023/02/28
Dispozitia 15/2023privind modificarea valorii nominale a tichetelor sociale pentru gradiniţă2023/02/28
Dispozitia 14/2023privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/20232023/02/08
Dispozitia 13/2023privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/20232023/02/08
Dispozitia 12/2023privind încetarea dreptului la ajutor social , alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei GRIGORE COSTEL2023/01/31
Dispozitia 11/2023privind încetarea dreptului la ajutor socialal familiei CĂLIN IULIAN2023/01/31
Dispozitia 10/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei HABĂRĂ NICULAE2023/01/31
Dispozitia 9/2023privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei BÎSCEANU GHEORGHE2023/01/31
Dispozitia 8/2023privind stabilirea numărului lunar de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social în plată la nivelul comunei Bozioru, începând cu data de 01.02.20232023/01/31
Dispozitia 7/2023privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind licitaţia publică ce se va organiza în scopul închirierii imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău2023/01/26
Dispozitia 6/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Februarie 20232023/01/25
Dispozitia 5/2023privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 23 ianuarie 2023 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău2023/01/25
Dispozitia 4/2023privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie familiei TUDOR GAVRILĂ2023/01/20
Dispozitia 3/2023privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Bozioru2023/01/12
Dispozitia 2/2023privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-lui Drăgănescu Georgeta , pentru persoana adultă cu handicap grav Necula Ana privind constituirea Unității Locale de Sprijin2023/01/09
Dispozitia 1/2023privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pe luna Ianuarie 20232023/01/03
Dispozitia 182/2022privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum si elaborarea procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Bozioru, judetul Buzău2022/12/30
Dispozitia 181/2022privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20232022/12/30
Dispozitia 180/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 179/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai Elena – Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 178/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie Liliana,Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 177/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Chiriţă Ion, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 176/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Burtă Vasilica, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 175/2022privind stabilirea salariului de bază doamnei Grozav Mirela- Marilena, având funcţia contractuală de executie de referent debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 174/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 52022/12/30
Dispozitia 173/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de muncitor, gradaţia 02022/12/30
Dispozitia 172/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Drăgnescu Andrei Bibliotecar treapta II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului începând cu data de 01 ianuarie 20232022/12/30
Dispozitia 171/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui SORA ALEXANDRU-MIHAIL având funcţia de asistent medical comunitar , gradaţia 32022/12/30
Dispozitia 170/30.12.202privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui URSU IRINEL având funcţia contractuală de şofer , gradaţia 52022/12/30
Dispozitia 169/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic , gradaţia 42022/12/30
Dispozitia 168/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei BRATOSIN MIOARA, având funcţia contractuală de Referent debutant, gradaţia 32022/12/30
Dispozitia 167/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ANDREI FLORENTIN având funcţia contractuală de şofer, gradaţia 22022/12/30
Dispozitia 166/2022privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului FOFIRCĂ- LOGOFĂTU FLORIN având funcţia publică de referent superior, gradaţia 52022/12/30
Dispozitia 165/2022privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului BUDUIANU NICOLAE având funcţia publică de referent superior, gradaţia 52022/12/30
Dispozitia 164/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de inspector asistent, gradaţia 52022/12/30
Dispozitia 163/2022privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei BUDUIANU LILIANA având funcţia publică de referent superior, gradaţia 52022/12/30
Dispozitia 162/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului STĂNCIUC ROBERT având funcţia publică de consilier debutant, achiziţii publice gradaţia 32022/12/30
Dispozitia 161/2022privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului ŞOMOIAG CONSTANTIN având funcţia publică de inspector superior, gradaţia 52022/12/30
Dispozitia 160/2022privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Bozioru2022/12/30
Dispozitia 159/2022privind stabilirea indemnizaţiei d-lui MORĂRESCU ANDREI,Viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 158/2022privind stabilirea indemnizaţiei d-lui GRIGORE VALENTIN,Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 157/2022privind aprobarea Planului de servicii al minorului Agapie Andrei Ştefan2022/12/30
Dispozitia 156/2022privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor deodihna pentru anul 2023 ale personalului din cadrul Primariei Comunei Bozioru, Judetul Buzau2022/12/30
Dispozitia 155/2022privind constituirea Comisiei de recepţie, a materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi a unor mijloace fixe la nivelul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 154/2022privind constituirea Comisiei pentru recepţia serviciilor şi a unor lucrări interne sau efectuate de terţi, din cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/30
Dispozitia 153/2022privind constituirea  Comisiei de recepţie  finală a  lucrărilor aferente contractului nr.3.297/2022 – ,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Comuna Bozioru, judeţul Buzău – Lucrări Instalaţii Termice şi Sanitare”2022/12/21
Dispozitia 152/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru,  în şedinţă   pe luna Decembrie 20222022/12/21
Dispozitia 151/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie2022/12/21
Dispozitia 150/2022privind constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de   natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pentru anul 20222022/12/09
Dispozitia 149/2022privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de „MODERNIZARE DC 85 ȘI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEȚUL BUZĂU”2022/12/06
Dispozitia 148/2022privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 02 decembrie 2022 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/12/05
Dispozitia 147/2022privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.2.793/23.09.2022 – ,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Comuna Bozioru, judeţul Buzău –Instalaţii Electrice”2022/12/05
Dispozitia 146/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pentru data de 07.12.2022, ora 102022/12/05
Dispozitia 145/2022privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță domnului SILIVESTRU Dorinel-Viorel pentru copilul SILIVESTRU Petru-Mădălin2022/11/29
Dispozitia 144/2022privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure CĂLIN ADRIAN2022/11/29
Dispozitia 143/2022privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei SILIVESTRU DORINEL-VIOREL2022/11/29
Dispozitia 142/2022privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei DEACONU- AURAŞ DANIEL2022/11/29
Dispozitia 141/2022privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN GAVRIL-GĂBIŢĂ din Satul Scăeni, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna DECEMBRIE anul 20222022/11/29
Dispozitia 140/2022privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2022/11/29
Dispozitia 139/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN DUMITRU2022/11/29
Dispozitia 138/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN2022/11/29
Dispozitia 137/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei CIREŞOIU ADRIAN2022/11/29
Dispozitia 136/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei POPA ION2022/11/29
Dispozitia 135/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei HABĂRĂ NICULAE2022/11/29
Dispozitia 134/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei BÎSCEANU GHEORGHE2022/11/29
Dispozitia 133/2022privind prelungirea duratei de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniului public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20222022/11/29
Dispozitia 132/2022privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.2.895/03.10.2022 –,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Bozioru”2022/11/21
Dispozitia 131/2022privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie2022/11/21
Dispozitia 130/2022privind prelungirea contractului de muncă nr.6/26.12.2021, pe perioadă determinată, încheiat cu doamna BURTĂ Vasilica, pe funcţia de asistent personal al minorei BURTĂ Andreea-Daniela, persoană cu handicap grav2022/11/16
Dispozitia 129/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Noiembrie 20222022/11/16
Dispozitia 128/2022privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță doamnei POPA CORINA pentru copilul FLORESCU DARIA-MARIA2022/10/31
Dispozitia 127/2022privind privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță domnului AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU pentru copilul AGAPIE EUSEBIU-ADELIN2022/10/31
Dispozitia 126/2022privind privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CĂLIN IULIAN2022/10/31
Dispozitia 125/2022privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei POPA EUGENIA2022/10/31
Dispozitia 124/2022privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure NEAGU IOANA2022/10/31
Dispozitia 123/2022privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei BADEA-SPĂTARU ION2022/10/31
Dispozitia 122/2022privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU2022/10/31
Dispozitia 121/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN2022/10/31
Dispozitia 120/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CIREŞOIU ADRIAN2022/10/31
Dispozitia 119/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN DUMITRU2022/10/31
Dispozitia 118/2022privind acordarea ajutorului social , alocaţiei pentru susţinerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie familiei POPA CORINA2022/10/31
Dispozitia 117/2022privind acordarea ajutorului social , ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie persoanei singure OPREA VIOREL2022/10/31
Dispozitia 116/2022privind acordarea ajutorului social , ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie persoanei singure OPREA DUMITRU2022/10/31
Dispozitia 115/2022privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie familiei AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU2022/10/31
Dispozitia 114/2022privind acordarea indemnizaţiei lunare numitului MORĂRAŞU GHEORGHE, persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Bozioru, sat Găvanele, judeţul Buzău2022/10/31
Dispozitia 113/2022privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.2.895/03.10.2022 – ,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Bozioru”2022/10/27
Dispozitia 112/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Octombrie 20222022/10/25
Dispozitia 111/2022cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/10/20
Dispozitia 110/2022privind desemnarea din cadrul aparatului de specialitate al primarului, a unei persoane responsabile cu urmărirea activităţii de exploatare, privind întreţinerea lucrărilor de infrastructură pe raza localităţii2022/09/30
Dispozitia 109/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure VASILE ALIN2022/09/30
Dispozitia 108/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION2022/09/30
Dispozitia 107/2022privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei ANDREI GHEORGHE-MIHAI2022/09/30
Dispozitia 106/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei acordate familiei TOADER GIORGIANA2022/09/30
Dispozitia 105/2022privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 şi a suplimentului pentru energie familiei HABĂRĂ ION2022/09/30
Dispozitia 104/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei CĂLIN IULIAN2022/09/30
Dispozitia 103/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei TĂNASE MANDACHE2022/09/30
Dispozitia 102/2022privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului SORA ALEXANDRU- MIHAIL – asistent medical comunitar, în cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/09/30
Dispozitia 101/2022privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță beneficiarilor din Comuna Bozioru, judetul Buzău2022/09/30
Dispozitia 100/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pe luna Septembrie 20222022/09/26
Dispozitia 99/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău2022/09/02
Dispozitia 98/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ilie Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/09/02
Dispozitia 97/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai Elena – Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău2022/09/02
Dispozitia 96/2022privind salariului de bază lunar al domnului Chiriţă Ion, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău2022/09/02
Dispozitia 95/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Septembrie 20222022/09/02
Dispozitia 94/2022privind acordarea indemnizaţiei lunare, curatorului special/reprezentantului legal DRĂGĂNESCU GEORGETA, pentru persoana adultă cu handicap grav NECULA ANA2022/09/01
Dispozitia 93/2022privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap grav NECULA ANA2022/08/31
Dispozitia 92/2022privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2022/08/31
Dispozitia 91/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CĂLIN IULIAN2022/08/31
Dispozitia 90/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure VASILE ALIN2022/08/31
Dispozitia 89/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure CĂLIN ADRIAN2022/08/31
Dispozitia 88/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION2022/08/31
Dispozitia 87/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN2022/08/31
Dispozitia 86/2022privind stabilirea salariului de bază lunar al d-lui DRĂGNESCU ANDREI – Bibliotecar treapta II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului începând cu luna august 20222022/08/30
Dispozitia 85/2022privind privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru, pe perioada desfăşurării cursurilor, către viceprimarul comunei Bozioru2022/08/30
Dispozitia 84/2022privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei STOIAN IOANA2022/08/30
Dispozitia 83/2022privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie ,,cu plic închis” pentru vânzarea de masa lemnoasă pe picior, către agenţii economici, producţia anului 20222022/08/24
Dispozitia 82/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna August 20222022/07/29
Dispozitia 81/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN2022/07/29
Dispozitia 80/2022privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorul CHIRIŢĂ IONUŢ-ALEXANDRU2022/07/29
Dispozitia 79/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION2022/07/29
Dispozitia 78/2022privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure ŞTEFAN ILIE2022/07/29
Dispozitia 77/2022privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure CĂLIN MIHAI2022/07/29
Dispozitia 76/2022privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei CĂLIN MUGUREL-ION2022/07/29
Dispozitia 75/2022privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 şi a suplimentului pentru energie persoanei singure VOICULESCU IULIAN-PETRE2022/07/29
Dispozitia 74/2022privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei GHEORGHE AUREL2022/07/29
Dispozitia 73/2022privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui/d-nei DREZALIU HORIA2022/07/29
Dispozitia 72/2022privind încadrarea domnului Chiriţă Ion, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în funcţia de asistent personal pentru minorul Chiriţă Ionuţ-Alexandru, persoană cu handicap grav2022/07/29
Dispozitia 71/2022privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANDREI DANIELA2022/07/29
Dispozitia 70/2022privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/07/25
Dispozitia 69/2022cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/07/07
Dispozitia 68/2022privind constituirea comisiei în vederea stabilirii evenimentului rutier, produs în data de 04. 07.2022, de către conducătorul auto Andrei Florentin cu buldoexcavatorul din dotarea instituţiei2022/07/04
Dispozitia 67/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Iulie 20222022/06/30
Dispozitia 66/2022privind acordarea indemnizaţiei lunare numitului BUDUIANU ION, persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Bozioru, sat Găvanele, judeţul Buzău2022/06/30
Dispozitia 65/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION2022/06/30
Dispozitia 64/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei DREZALIU HORIA2022/06/30
Dispozitia 63/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Iunie 20222022/06/21
Dispozitia 62/2022privind constituirea comisiei de inventariere a Sistemului Centralizat de Apă al comunei Bozioru2022/06/21
Dispozitia 61/2022privind prelungirea contractului de muncă nr.2/14.07.2020, pe perioadă determinată, încheiat cu doamna Mihai Elena-Liliana, pe funcţia de asistent personal al minorului Mihai persoană cu handicap grav Adrian-Valentin,2022/06/15
Dispozitia 60/2022privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer stare civilă2022/06/10
Dispozitia 59/2022privind angajarea doamnei Grozav Mirela- Marilena, pe perioadă determinată, în funcţia contractuală de executie de referent debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/06/10
Dispozitia 58/2022cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/06/07
Dispozitia 57/2022privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei TOADER CĂTĂLIN2022/06/02
Dispozitia 56/2022privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei DREZALIU DOINA2022/06/02
Dispozitia 55/2022privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui/d-nei Aniţa Georgeta2022/06/02
Dispozitia 54/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION2022/05/31
Dispozitia 53/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2022/05/31
Dispozitia 52/2022privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 familiei RĂUREANU-PETRE CONSTANTIN2022/05/31
Dispozitia 51/2022privind reactualizarea Unităţii Locale de Sprijin pentru Combaterea Bolilor organizată la nivelul comunei Bozioru, județul Buzău2022/05/25
Dispozitia 50/2022Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <ordinara> pe luna Mai 20222022/05/25
Dispozitia 49/2022privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată pentru delegarea prin concesiune a gestiunii servicilui public de salubrizare al comunei Bozioru2022/05/25
Dispozitia 48/2022privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Referent debutant-agent turism şi referent debutant – ghid turistic, Compartiment Implementare Proiect ,,Dezvoltarea potenţialului al Comunei Bozioru, judeţul Buzău”2022/05/12
Dispozitia 47/2022privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2022/05/06
Dispozitia 46/2022privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN DOREL din Satul Nucu, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna MAI 20222022/04/29
Dispozitia 45/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION2022/04/29
Dispozitia 44/2022privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-nei MATEESCU EUGENIA2022/04/27
Dispozitia 43/2022privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.525/14.02.2022 – ,,Refacere DC 78 zona ULMET, refacere DC 85 zona NUCU, refacere DC 89 zona VĂVĂLUCILE”2022/04/27
Dispozitia 42/2022privindconvocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Aprilie 20222022/04/21
Dispozitia 41/2022privind circuitul documentelor financiar contabile la nivelul primăriei comunei Bozioru , judetul Buzau2022/04/08
Dispozitia 40/2022privind numirea domnului Somoiag Constantin, în funcţia publică de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/04/08
Dispozitia 39/2022privind punerea în aplicare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii2022/04/08
Dispozitia 38/2022privind desemnarea unor angajaţi din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Bozioru, în calitate de persoane împuternicite, pentru încasarea taxei de vizizitare la obiectivele turistice ,,Vestigiile Rupestre – Nucu”, şi “Sitului cu trovanti – Babele de la Ulmet”2022/04/06
Dispozitia 37/2022privind punerea în aplicare a mandatetor de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii2022/04/06
Dispozitia 36/2022privind constituirea Comisiei de evaluare a cererilor crescătorilor de animale pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiştilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Bozioru,judeţul Buzău2022/04/04
Dispozitia 35/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei POPA EUGENIA2022/03/31
Dispozitia 34/2022privind privind numirea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a domnului STĂNCIUC ROBERT-ALEXANDRU, consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 2, Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/03/31
Dispozitia 33/2022privind numirea domnului STĂNCIUC ROBERT-ALEXANDRU, în funcţia publică de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 2, Compartimentul financiar-contabil, Impozite si taxe locale, Achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/03/31
Dispozitia 32/2022privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.206/24.03.2022 – ,,Proiectare şi execuţie instalaţie electrică de racordare staţie pompare apă” aferentă investiţiei ,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de apă”2022/03/28
Dispozitia 31/2022privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.2.685/30.09.2021 – ,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de apă”2022/03/25
Dispozitia 30/2022privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.525/14.02.2022 – ,,Refacere DC 78 zona ULMET, refacere DC 85 zona NUCU, refacere DC 89 zona VĂVĂLUCILE”2022/03/23
Dispozitia 29/2022privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pentru data de 25.03.2022, ora 10002022/03/21
Dispozitia 28/2022de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău2022/03/21
Dispozitia 27/2022privind încetarea plăţii alocatiei pentru susţinerea familiei domnului CĂLIN AUREL2022/03/07
Dispozitia 26/2022privind constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Bozioru, Judeţul Buzău2022/03/07
Dispozitia 25/2022privind stabilirea punctelor de lucru şi a programului de funcţionare pentru autorecenzarea asistată, în perioada 14 martie – 15 mai 20222022/03/07
Dispozitia 24/2022privind actualizarea componenţei Comisiei locale pentru recensamantul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021 la nivelul comunei Bozioru , judetul Buzau2022/03/07
Dispozitia 23/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social şi stabilirea numărului lunar de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social în plată la nivelul comunei Bozioru, începând cu data de 01.03.20222022/02/28
Dispozitia 22/2022privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure NAN CONSTANTIN2022/02/28
Dispozitia 21/2022privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 persoanei singure CĂLIN ADRIAN2022/02/28
Dispozitia 20/2022privind reluarea plăţii dosarului de ajutor socialal familiei DOBRIN DUMITRU2022/02/28
Dispozitia 19/2022privind acordarea unui ajutor de înmormântared-lui/d-nei Pârlog Lucia-Valentina2022/02/28
Dispozitia 18/2022privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ2022/02/28
Dispozitia 17/2022privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna Martie 20222022/02/25
Dispozitia 16/2022privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru pentru ocuparea functiei publice vacante de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment Agricol, Cadastru, Urbanism2022/02/24
Dispozitia 15/2022privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru pentru ocuparea functiei publice vacante de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment Financiar-contabil, Impozite şi Taxe locale, Achiziţii publice2022/02/22
Dispozitia 14/2022privind încetarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată domnului Chiriţă Ion2022/02/16
Dispozitia 13/2022privind punerea în aplicare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii2022/02/07
Dispozitia 12/2022Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Februarie 20222022/02/04
Dispozitia 11/2022privind stabilirea numărului lunar de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social în plată la nivelul comunei Bozioru, începând cu data de 01.02.20222022/01/31
Dispozitia 10/2022privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei ANDREI FLORENTIN-IRINEL din Satul Izvoarele, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE 20222022/01/31
Dispozitia 9/2022privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN DUMITRU2022/01/31
Dispozitia 8/2022privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei BURTĂ NELU din Satul Ulmet, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 20222022/01/31
Dispozitia 7/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NAN CONSTANTIN2022/01/31
Dispozitia 6/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei HABĂRĂ NICULAE2022/01/31
Dispozitia 5/2022privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN2022/01/31
Dispozitia 4/2022privind  încetarea de drept a contractului individual de munca al domnului DOBRE ION, paznic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2022/01/26
Dispozitia 3/2022privind  încetarea dreptului la suplimentul pentru energie  al persoanei singure NAN STELIAN2022/01/21
Dispozitia 2/2022privind  aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie2022/01/21
Dispozitia 1/2022Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pe luna Ianuarie 20222022/01/11
Dispozitia 193/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20222021/12/31
Dispozitia 192/2021privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Burtă Vasilica, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/12/31
Dispozitia 191/2021privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău2021/12/31
Dispozitia 190/2021privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai Elena – Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău2021/12/31
Dispozitia 189/2021privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/12/31
Dispozitia 188/2021privind stabilirea indemnizaţiei d-lui MORĂRESCU ANDREI,Viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/12/31
Dispozitia 187/2021privind stabilirea indemnizaţiei d-lui GRIGORE VALENTIN,Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/12/31
Dispozitia 186/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui SORA ALEXANDRU-MIHAIL având funcţia de asistent medical comunitar , gradaţia 32021/12/31
Dispozitia 185/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic, gradaţia 42021/12/31
Dispozitia 184/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de muncitor, gradaţia 02021/12/31
Dispozitia 183/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 52021/12/31
Dispozitia 182/2021privind stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Drăgnescu Andrei Bibliotecar treapta II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului începând cu data de 01 ianuarie 20222021/12/31
Dispozitia 181/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui DOBRE ION având funcţia contractuală de paznic , gradaţia 52021/12/31
Dispozitia 180/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui URSU IRINEL având funcţia contractuală de şofer , gradaţia 52021/12/31
Dispozitia 179/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ANDREI FLORENTIN având funcţia contractuală de şofer, gradaţia 22021/12/31
Dispozitia 178/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei BRATOSIN MIOARA, având funcţia contractuală de Referent debutant, gradaţia 32021/12/31
Dispozitia 177/2021privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului FOFIRCĂ- LOGOFĂTU FLORIN având funcţia publică de referent superior, gradaţia 52021/12/31
Dispozitia 176/2021privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului BUDUIANU NICOLAE având funcţia publică de referent superior, gradaţia 52021/12/31
Dispozitia 175/2021privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei BUDUIANU LILIANA având funcţia publică de referent superior, gradaţia 52021/12/31
Dispozitia 174/2021privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de inspector asistent, gradaţia 52021/12/31
Dispozitia 173/2021privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Bozioru2021/12/31
Dispozitia 172/2021privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor deodihna pentru anul 2022 ale personalului din cadrul Primariei Comunei Bozioru, Judetul Buzau2021/12/31
Dispozitia 171/2021privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei CĂLIN MUGUREL-ION din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna IANUARIE 20222021/12/31
Dispozitia 170/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei BURTĂ NELU2021/12/31
Dispozitia 169/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2021/12/31
Dispozitia 168/2021privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum si elaborarea procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Bozioru, judetul Buzău2021/12/31
Dispozitia 167/2021privind constituirea  Comisiei pentru recepţia serviciilor şi a unor lucrări  interne sau efectuate de terţi, din cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/12/31
Dispozitia 166/2021privind constituirea  Comisiei de recepţie, a materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi a unor mijloace fixe la nivelul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/12/31
Dispozitia 165/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure STOIAN IOANA2021/12/23
Dispozitia 164/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie familiei GRIGORE DAN-COSTEL2021/12/23
Dispozitia 163/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie familiei AGAPIE ION2021/12/23
Dispozitia 162/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure STANCIU GEORGETA2021/12/23
Dispozitia 161/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure STANCIU DUMITRA2021/12/23
Dispozitia 160/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure PARASCHIV ILINCA2021/12/23
Dispozitia 159/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure OPREA ELENA2021/12/23
Dispozitia 158/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pentru data de 27.12.2021, ora 10002021/12/23
Dispozitia 157/2021Privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Bozioru pentru anul 20212021/12/20
Dispozitia 156/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Decembrie 20212021/12/15
Dispozitia 155/2021privind Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pentru data de 10.12.2021, ora 9002021/12/06
Dispozitia 154/2021privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului lucrat aferent zilei libere de 29 noiembrie 2021 de către toţi salariaţii primăriei2021/12/02
Dispozitia 153/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor2021/11/26
Dispozitia 152/2021privind încadrarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în funcţia de asistent personal pentru minora Burtă Daniela-Andreea, persoană cu handicap grav2021/11/26
Dispozitia 151/2021privind privind acordarea ajutorului social si alocaţie pentru susţinerea familiei CĂLIN IULIAN2021/11/26
Dispozitia 150/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pentru data de 26.11.2021, ora 9.002021/11/22
Dispozitia 149/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie2021/11/22
Dispozitia 148/2021privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.2685/30.09.2021 – ,,Reabilitare şi extindere Sistem centralizat de apă”2021/11/10
Dispozitia 147/2021privind privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora BURTĂ ANDREEA – DANIELA2021/11/04
Dispozitia 146/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna NOIEMBRIE 20212021/11/04
Dispozitia 145/2021privind reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/11/01
Dispozitia 144/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor socialal persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2021/10/29
Dispozitia 143/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure VASILE ELENA2021/10/29
Dispozitia 142/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure ŞTEFAN ANDREI2021/10/29
Dispozitia 141/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN DOREL din Satul Nucu, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna NOIEMBRIE anul 20212021/10/29
Dispozitia 140/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei RĂUREANU-PETRE CONSTANTIN din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna NOIEMBRIE anul 20212021/10/29
Dispozitia 139/2021privind avansarea în tranșă superioară de vechime a domnului ANDREI FLORENTIN, din funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 1, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 22021/10/29
Dispozitia 138/2021privind desemnarea viceprimarului comunei, ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru2021/10/19
Dispozitia 137/2021privind încetarea indemnizaţieide handicap doamnei Negoiţă Ileana2021/10/19
Dispozitia 136/2021privind rectificarea bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 20212021/10/13
Dispozitia 135/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă.2021/10/12
Dispozitia 134/2021privind privind delegarea calităţii de reprezentant în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”2021/10/12
Dispozitia 133/2021cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/10/08
Dispozitia 132/2021privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță beneficiarilor din Comuna Bozioru, judetul Buzău2021/09/30
Dispozitia 131/2021privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social, potrivit prevederilor Legii nr. 416/20012021/09/30
Dispozitia 130/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei acordate familiei CIREŞOIU ADRIAN2021/09/30
Dispozitia 129/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social şi a membrilor familiei GRIGORE COSTEL2021/09/30
Dispozitia 128/2021privind încetarea dreptului la ajutor socialal persoanei singure RADU CONSTANTIN2021/09/30
Dispozitia 127/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei DUMAN PARDAILLAN din satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 126/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a membrilor familiei TOADER GIORGIANA din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 125/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a membrilor familiei DRAGOMIR VALERIU din satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 124/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei TĂNASE MANDACHE din satul Izvoarele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău2021/09/30
Dispozitia 123/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL2021/09/30
Dispozitia 122/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<de îndată>> pentru data de 01.10.2021, ora 10002021/09/30
Dispozitia 121/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, de refrent agent de turism şi referent-ghid turistic2021/09/29
Dispozitia 120/2021privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului Avrămescu Ion2021/09/29
Dispozitia 119/2021Privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă2021/09/17
Dispozitia 118/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pe luna SEPTEMBRIE 20212021/09/17
Dispozitia 117/2021Privind suspendarea raportului de serviciu dintre UAT comuna Bozioru şi doamna GRIGORE CORINA, consilier debutant în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/09/17
Dispozitia 116/2021privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţie ,,Reabilitare şi Extindere Sistem Centralizat de Apă” comuna Bozioru, judeţul Buzău2021/09/13
Dispozitia 115/2021privind acordarea parţială a unui premiu la împlinirea vârstei de 100 de ani a doamnei Stoian Ileana2021/09/13
Dispozitia 114/2021privindacordarea ajutorului de urgenţă doamnei STANCIU MINODORA2021/09/13
Dispozitia 113/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure ŞTEFAN ILIE2021/08/31
Dispozitia 112/2021privind încetarea dreptului de ajutor al persoanei singure AVRĂMESCU PUIU-LAURENŢIU2021/08/31
Dispozitia 111/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure PAVEL MARIANA-CLAUDIA2021/08/31
Dispozitia 110/2021privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar care aparţin patrimoniului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/26
Dispozitia 109/2021cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/08/26
Dispozitia 108/2021privind angajarea doamnei DRĂGNESCU EMILIA, în funcţia contractuală de executie îngrijitor, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/26
Dispozitia 107/2021privind angajarea domnului DAMIAN GABRIEL, în funcţia contractuală de executie muncitor, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/26
Dispozitia 106/2021privind constituirea comisiei de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a bunurilor de natura obiectelor de inventar care aparţin patrimoniului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/20
Dispozitia 105/2021privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, Doamnei MIHAI ELENA-LILIANA – asistent personal pentru persoana cu handicap grav, personal contractual, în cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/30
Dispozitia 104/2021privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANDREI DANIELA2021/07/30
Dispozitia 103/2021privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANGHEL SORIN2021/07/30
Dispozitia 102/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei TOADER GHEORGHE2021/07/30
Dispozitia 101/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor socialal familiei CIREŞOIU ADRIAN2021/07/30
Dispozitia 100/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social2021/07/30
Dispozitia 99/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social2021/07/30
Dispozitia 98/2021privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Panaite Maria2021/07/30
Dispozitia 97/2021privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Dinu Ionuţ având funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/30
Dispozitia 96/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de2021/07/26
Dispozitia 95/2021privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a domnului NECULA GHEORGHE – muncitor necalificat, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/26
Dispozitia 94/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna AUGUST 20212021/07/26
Dispozitia 93/2021privind delegarea unor atribuţii ale primarului comunei Bozioru, pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/07/22
Dispozitia 92/2021privind angajarea doamnei, în funcţia contractuală de execuţie de referent debutant, gradaţia III, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/19
Dispozitia 91/2021privind angajarea domnului Andrei Florentin, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/19
Dispozitia 90/2021privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Bratosin Mioara – îngrijitor din cadrul Compartimentului – Implementare Proiect PNDR ,,Dezvoltarea Potenţialului Turistic” din cadrul aparatului de specialitate al primarului2021/07/19
Dispozitia 89/2021privind încetarea contractului individual de muncă domnului Andrei Florentin – referent II din cadrul Compartimentului – Implementare Proiect PNDR ,,Dezvoltarea Potenţialului Turistic” din cadrul aparatului de specialitate al primarului2021/07/19
Dispozitia 88/2021privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/07/12
Dispozitia 87/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă<<extraordinară>> pe luna IULIE 20212021/07/02
Dispozitia 86/2021privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-nei OLTEANU ECATERINA2021/06/30
Dispozitia 85/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului RADU CONSTANTIN2021/06/30
Dispozitia 84/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CIREŞOIU ADRIAN2021/06/30
Dispozitia 83/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN DOREL din Satul Nucu, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna IULIE anul 20212021/06/30
Dispozitia 82/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei CĂLIN MUGUREL-ION din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna IULIE anul 20212021/06/30
Dispozitia 81/2021privind încetarea dreptului la ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familieial familiei CĂLIN IULIAN2021/06/30
Dispozitia 80/2021privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 persoanei singure ŞTEFAN ILIE2021/06/30
Dispozitia 79/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ2021/06/30
Dispozitia 78/2021Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă<<ordinară>> pe luna IUNIE 20212021/06/24
Dispozitia 77/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de referent debutant şi şofer II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/06/15
Dispozitia 76/2021privind rectificarea bugetului local2021/06/15
Dispozitia 75/2021privind acordarea ajutorului de urgenţă a domnului DRAGOMIR VALERIU2021/06/07
Dispozitia 74/2021privind acordarea ajutorului de urgenţă a doamnei DRAGOMIR GABI2021/06/07
Dispozitia 73/2021privind acordarea ajutorului de urgenţă a doamnei DREZALIU DOINA2021/06/07
Dispozitia 72/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure Radu Constantin2021/05/31
Dispozitia 71/2021privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure Buruiană Ion2021/05/31
Dispozitia 70/2021privind încetarea dreptului la ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei Stoian Ionuţ2021/05/31
Dispozitia 69/2021privind  convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă ordinară pe luna Mai 20212021/05/25
Dispozitia 68/2021privind  încetarea contractului individual de muncă al domnului Mirică Valentin2021/05/17
Dispozitia 67/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului TOADER GHEORGHE2021/04/29
Dispozitia 66/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului BURUIANĂ ION2021/04/29
Dispozitia 65/2021privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului RADU CONSTANTIN2021/04/29
Dispozitia 64/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare las declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese2021/04/29
Dispozitia 63/2021privind aprobarea Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul UAT Bozioru în anul 20212021/04/29
Dispozitia 62/2021Privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul U.A.T. Comuna Bozioru – judeţul Buzău2021/04/29
Dispozitia 61/2021privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea  situaţiile de pantouflage la nivelul UAT Bozioru2021/04/29
Dispozitia 60/2021privind numirea d-lui. Dinu Ionuţ ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite  şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,2021/04/29
Dispozitia 59/2021Privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă2021/04/29
Dispozitia 58/2021pentru aprobarea datei si modalităţii de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri2021/04/28
Dispozitia 57/2021privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-lui Ceauş ion, pentru persoana adultă cu handicap grav Ceauş Camelia-Florentina2021/04/19
Dispozitia 56/2021privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru  pe perioada concediului de odihnă de catre viceprimarul comunei Bozioru2021/04/16
Dispozitia 55/2021privind modificarea componenţei  Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului operativ de pe lângă CLSU2021/04/12
Dispozitia 54/2021privind  aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2021 la nivelul UAT Bozioru2021/04/12
Dispozitia 53/2021privind  convocarea  Consiliului Local Bozioru  în şedinţă ordinară pe luna aprilie 2021 2021/04/09
Dispozitia 52/2021privind  constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bozioru, judeţul Buzău2021/03/31
Dispozitia 51/2021privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei Silivestru Dorinel-Viorel2021/03/31
Dispozitia 50/2021privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor  Legii nr.416/2001 persoanei singure Panel Mariana-Claudia2021/03/31
Dispozitia 49/2021privind încetarea indemnizaţiei  pentru persoana cu handicap grav, acordată doamnei Stanciu Alina2021/03/31
Dispozitia 48/2021privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru, către Viceprimarul comunei Bozioru2021/03/26
Dispozitia 47/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna Martie 20212021/03/25
Dispozitia 46/2021privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.1320/25.05.2021 ,,Amenajare Teren Sport Agrement -Multisport Bozioru”2021/03/25
Dispozitia 45/2021privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu publicul  şi a programului de audienţe la nivelul UAT Bozioru2021/03/25
Dispozitia 44/2021cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/03/19
Dispozitia 43/2021privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/03/18
Dispozitia 42/2021privind delegarea domnului Dinu Ionuţ, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru în calitate de persoană împuternicită pentru înlocuirea casierului instituţiei pe perioada cât acesta se află în concediul de odihnă, concediu medical, urmează cursuri de perfecţionare, se află în deplasare sau participă la instruiri2021/03/11
Dispozitia 41/2021privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu publicul şi a programului de audienţe2021/03/08
Dispozitia 40/2021privind modificarea Comisiei Locale pentru recensământul General Agricol la nivelul comunei Bozioru, jud. Buzău2021/03/08
Dispozitia 39/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Popa Eugenia2021/02/26
Dispozitia 38/2021privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa2021/02/26
Dispozitia 37/2021privind respingerea cererii de acordare a ajutorului social al persoanei singure Ştefan Ilie2021/02/26
Dispozitia 36/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Toader Gheorghe2021/02/26
Dispozitia 35/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Grigore Costel2021/02/26
Dispozitia 34/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Dobrin Constantin-Marian2021/02/26
Dispozitia 33/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure Călin Adrian2021/02/26
Dispozitia 32/2021privind reluarea activităţii de către domnul Silivestru Dorinel-Viorel paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru2021/02/26
Dispozitia 31/2021privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Stoian Dorel – paznic în compartimentul Administrativ gospodăresc (alimentare cu apă, salubritate, pază, transport şcolar) Redactare, Arhivare documente2021/02/26
Dispozitia 30/2021privind angajarea domnului Mirică Valentin, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru2021/02/26
Dispozitia 29/2021privind încetarea contractului individual de muncă domnului Mirică Valentin – şofer II în cadrul Compartimentului implementare proiect PNDR2021/02/26
Dispozitia 28/2021privind constituirea Comisiei locale de desfăşurare a recensământului populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 la nivelul UAT Comuna Bozioru2021/02/10
Dispozitia 27/2021privind desemnarea persoanelor din aparatul propriu al Primarului Comunei Bozioru cu atribuţii în soluţionarea cererilor pentru acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale2021/02/05
Dispozitia 26/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna februarie2021/02/05
Dispozitia 25/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN GAVRIL-GĂBIŢĂ din Satul Scăeni, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 20212021/01/29
Dispozitia 24/2021privind desemnarea reprezentantului autorităţii tutelare a U.A.T. Comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru asistarea persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice2021/01/29
Dispozitia 23/2021Privind desemnarea viceprimarului ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru2021/01/29
Dispozitia 22/2021Cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/01/29
Dispozitia 21/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şofer, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/01/29
Dispozitia 20/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei GRIGORE COSTEL din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 20212021/01/29
Dispozitia 19/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NEAGU IOANA2021/01/29
Dispozitia 18/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NAN CONSTANTIN2021/01/29
Dispozitia 17/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei BÎSCEANU GHEORGHE2021/01/29
Dispozitia 16/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei STANCIU VASILE2021/01/29
Dispozitia 15/2021privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei DINU MIHAELA din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE 20212021/01/29
Dispozitia 14/2021privind modificarea Comisiei de verificare în teren, cu privire la respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executăriilucrărilor de construcţii2021/01/25
Dispozitia 13/2021privind stabilirea numărului lunar de ore, de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social2021/01/22
Dispozitia 12/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav2021/01/22
Dispozitia 11/2021privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară al d-nei Ilie Liliana, asistent personal2021/01/22
Dispozitia 10/2021privind reactualizarea Colectivului de Sprijin al autorităţii tutelare şi asistenţei sociale2021/01/22
Dispozitia 9/2021privind reactualizarea a componenţei Consiliului Comunitar Consultativ2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind aprobarea Planului de acţiune propriu al Primăriei comunei Bozioru pentru aplicarea de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul2021/01/22
Dispozitia 7/2021privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă2021/01/14
Dispozitia 6/2021privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă2021/01/08
Dispozitia 5/2021privind actualizarea componenţei grupului de lucru pentru derularea POAD2021/01/08
Dispozitia 4/2021privind modificarea comisiei locale pentru recensamântul general agricol2021/01/08
Dispozitia 3/2021privind constituirea Comisiei de predare-primire a gestiunii şi predarea -primirea gestiunii de către dna. Radu Anica domnului Drăgnescu Andrei2021/01/04
Dispozitia 2/2021privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă extraordinară2021/01/04
Dispozitia 1/2021privind încetarea contractului individual de muncă prin pensionare a d-nei Radu Anica -referent II, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului2021/01/04
Dispozitia 178/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Sora Alexandru Mihail2020/12/31
Dispozitia 177/2020privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor de odihnă pentru anul 2021 ale personalului din cadrul Primăriei comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 176/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mirică Stanca, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 175/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 174/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mihai Elena Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 173/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ilie Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 172/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dăgnescu Andrei2020/12/31
Dispozitia 171/2020privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Morărescu Andrei, Vicerimarul comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 170/2020privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Grigore Valentin, Primarul comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 169/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Necula Gheorghe2020/12/31
Dispozitia 168/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Bratosin Mioara2020/12/31
Dispozitia 167/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dobre Ion2020/12/31
Dispozitia 166/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Stoian Dorel2020/12/31
Dispozitia 165/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Ursu Irinel2020/12/31
Dispozitia 164/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Mirică Valentin2020/12/31
Dispozitia 163/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Andrei Florenţin2020/12/31
Dispozitia 162/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dinu Ionuţ2020/12/31
Dispozitia 161/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Fofircă-Logofătu Florin2020/12/31
Dispozitia 160/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Buduianu Nicolae2020/12/31
Dispozitia 159/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Buduianu Liliana2020/12/31
Dispozitia 158/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Oprea Mirela2020/12/31
Dispozitia 157/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Chircu Ortensiu2020/12/31
Dispozitia 156/2020privind numirea îndrumătorului de stagiu şi stabilirea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu al doamnei Grigore Corina, consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/12/31
Dispozitia 155/2020privind încetarea stimulentului educaţional acoradat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă familiei Dăilă Maria2020/12/31
Dispozitia 154/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Dragomir Mihăiţă2020/12/31
Dispozitia 153/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei persoanei singure Vasile Alin2020/12/31
Dispozitia 152/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei persoanei singure Radu Constantin2020/12/31
Dispozitia 151/2020privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure Tănase Moise2020/12/31
Dispozitia 150/2020privind numirea doamnei Grigore Corina, în funcţia publică de execuţie de consilier I, grad profesional debutant, gradaţia 22020/12/30
Dispozitia 149/2020privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Grigore Corina -referent II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru2020/12/30
Dispozitia 148/2020privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna decembrie2020/12/23
Dispozitia 147/2020privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.1320/26.05.20202020/12/22
Dispozitia 146/2020Cu privire la delegarea unor atributii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2020/12/11
Dispozitia 145/2020privind constituirea comisiei de inventariere a tuturor suprafeţelor de teren situate în extravilanul localităţilor comunei Bozioru2020/11/27
Dispozitia 144/2020privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Bozioru şi a comisiei de casare pentru anul 20202020/11/27
Dispozitia 143/2020privind componenţa comisiei de recepţie şi distribuire a plicurilor/card-urilor, pentru mese calde destinatarilor finali, prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020)2020/11/27
Dispozitia 142/2020privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei Stoian Gavril-Găbiţă2020/11/27
Dispozitia 141/2020privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social a domnului Călin Adrian2020/11/27
Dispozitia 140/2020privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Râureanu Ion-Ninel2020/11/27
Dispozitia 139/2020privind modificarea prevederilor dispoziţiei nr.129/2020, pentru constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de primăria Bozioru pentru ocuparea funcţiei vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/11/26
Dispozitia 138/2020constituirea Comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor de reparaţii curente, pe situaţii de urgenţă: ,,Refacere DC 85 Bozioru-Fişici-Găvanele -Nucu şi DC fişici-Văvălucile-Scăeni-Buduile”2020/11/20
Dispozitia 137/2020convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna Noiembrie 20202020/11/20
Dispozitia 136/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare2020/11/20
Dispozitia 135/2020privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Râureanu-Petre Constantin2020/11/19
Dispozitia 134/2020privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Călin Aurel2020/11/19
Dispozitia 133/2020privind aprobarea datei şi modalităţii de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor L.416/20012020/11/19
Dispozitia 132/2020acordarea ajutorului social şi pentru încălzirea locuinţei familiei Duman Vasile2020/11/19
Dispozitia 131/2020încetarea dreptului la ajutor social a persoanei singure Rîureanu Ion2020/11/19
Dispozitia 130/2020privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă2020/11/06
Dispozitia 129/2020privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/11/06
Dispozitia 128/2020privind Constituirea comisiei pentru recepţia serviciilor şi lucrărilor interne sau efectuate de terţi din cadrul primăriei comunei Bozioru.2020/10/30
Dispozitia 127/2020privind constituirea Comisiei de recepţie a materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe, la nivelul primăriei comunei Bozioru2020/10/30
Dispozitia 126/2020privind constituirea Comisiei de recepţie, la încheierea parţială a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,Refacere DC 85 Bozioru-Fişici-Găvanele – Nucu şi DC 81 Fişici-Văvălucile-Scăeni-Buduile”2020/10/30
Dispozitia 125/2020privind constituirea Comisiei de recepţie, la încheierea parţială a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,Amenajare Teren pentru Agrement- Multisport Bozioru”2020/10/30
Dispozitia 124/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, familiei doamnei Popa Eugenia2020/10/30
Dispozitia 123/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral , ce vor fi utilizate în campania electorală privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 20202020/10/30
Dispozitia 122/2020privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa2020/10/30
Dispozitia 121/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, persoanei singure Nan Constantin2020/10/30
Dispozitia 120/2020privind stabilirea indemnizaţiei domnului Morărescu Andrei, viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/10/29