Dispoziţii ale primarului

TitluDescriereData
Dispozitia 41/2021privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu publicul şi a programului de audienţe2021/03/08
Dispozitia 40/2021privind modificarea Comisiei Locale pentru recensământul General Agricol la nivelul comunei Bozioru, jud. Buzău2021/03/08
Dispozitia 39/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Popa Eugenia2021/02/26
Dispozitia 38/2021privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa2021/02/26
Dispozitia 37/2021privind respingerea cererii de acordare a ajutorului social al persoanei singure Ştefan Ilie2021/02/26
Dispozitia 36/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Toader Gheorghe2021/02/26
Dispozitia 35/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Grigore Costel2021/02/26
Dispozitia 34/2021privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Dobrin Constantin-Marian2021/02/26
Dispozitia 33/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure Călin Adrian2021/02/26
Dispozitia 32/2021privind reluarea activităţii de către domnul Silivestru Dorinel-Viorel paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru2021/02/26
Dispozitia 31/2021privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Stoian Dorel – paznic în compartimentul Administrativ gospodăresc (alimentare cu apă, salubritate, pază, transport şcolar) Redactare, Arhivare documente2021/02/26
Dispozitia 30/2021privind angajarea domnului Mirică Valentin, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru2021/02/26
Dispozitia 29/2021privind încetarea contractului individual de muncă domnului Mirică Valentin – şofer II în cadrul Compartimentului implementare proiect PNDR2021/02/26
Dispozitia 28/2021privind constituirea Comisiei locale de desfăşurare a recensământului populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 la nivelul UAT Comuna Bozioru2021/02/10
Dispozitia 27/2021privind desemnarea persoanelor din aparatul propriu al Primarului Comunei Bozioru cu atribuţii în soluţionarea cererilor pentru acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale2021/02/05
Dispozitia 26/2021privind convocarea Consiliului Local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna februarie2021/02/05
Dispozitia 25/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN GAVRIL-GĂBIŢĂ din Satul Scăeni, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 20212021/01/29
Dispozitia 24/2021privind desemnarea reprezentantului autorităţii tutelare a U.A.T. Comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru asistarea persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice2021/01/29
Dispozitia 23/2021Privind desemnarea viceprimarului ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru2021/01/29
Dispozitia 22/2021Cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2021/01/29
Dispozitia 21/2021privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şofer, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/01/29
Dispozitia 20/2021privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei GRIGORE COSTEL din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 20212021/01/29
Dispozitia 19/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NEAGU IOANA2021/01/29
Dispozitia 18/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NAN CONSTANTIN2021/01/29
Dispozitia 17/2021privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei BÎSCEANU GHEORGHE2021/01/29
Dispozitia 16/2021privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei STANCIU VASILE2021/01/29
Dispozitia 15/2021privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei DINU MIHAELA din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE 20212021/01/29
Dispozitia 14/2021privind modificarea Comisiei de verificare în teren, cu privire la respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executăriilucrărilor de construcţii2021/01/25
Dispozitia 13/2021privind stabilirea numărului lunar de ore, de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social2021/01/22
Dispozitia 12/2021privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav2021/01/22
Dispozitia 11/2021privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară al d-nei Ilie Liliana, asistent personal2021/01/22
Dispozitia 10/2021privind reactualizarea Colectivului de Sprijin al autorităţii tutelare şi asistenţei sociale2021/01/22
Dispozitia 9/2021privind reactualizarea a componenţei Consiliului Comunitar Consultativ2021/01/22
Dispozitia 8/2021privind aprobarea Planului de acţiune propriu al Primăriei comunei Bozioru pentru aplicarea de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul2021/01/22
Dispozitia 7/2021privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă2021/01/14
Dispozitia 6/2021privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă2021/01/08
Dispozitia 5/2021privind actualizarea componenţei grupului de lucru pentru derularea POAD2021/01/08
Dispozitia 4/2021privind modificarea comisiei locale pentru recensamântul general agricol2021/01/08
Dispozitia 3/2021privind constituirea Comisiei de predare-primire a gestiunii şi predarea -primirea gestiunii de către dna. Radu Anica domnului Drăgnescu Andrei2021/01/04
Dispozitia 2/2021privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă extraordinară2021/01/04
Dispozitia 1/2021privind încetarea contractului individual de muncă prin pensionare a d-nei Radu Anica -referent II, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului2021/01/04
Dispozitia 178/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Sora Alexandru Mihail2020/12/31
Dispozitia 177/2020privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor de odihnă pentru anul 2021 ale personalului din cadrul Primăriei comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 176/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mirică Stanca, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 175/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 174/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mihai Elena Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 173/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ilie Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav2020/12/31
Dispozitia 172/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dăgnescu Andrei2020/12/31
Dispozitia 171/2020privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Morărescu Andrei, Vicerimarul comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 170/2020privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Grigore Valentin, Primarul comunei Bozioru2020/12/31
Dispozitia 169/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Necula Gheorghe2020/12/31
Dispozitia 168/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Bratosin Mioara2020/12/31
Dispozitia 167/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dobre Ion2020/12/31
Dispozitia 166/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Stoian Dorel2020/12/31
Dispozitia 165/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Ursu Irinel2020/12/31
Dispozitia 164/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Mirică Valentin2020/12/31
Dispozitia 163/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Andrei Florenţin2020/12/31
Dispozitia 162/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dinu Ionuţ2020/12/31
Dispozitia 161/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Fofircă-Logofătu Florin2020/12/31
Dispozitia 160/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Buduianu Nicolae2020/12/31
Dispozitia 159/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Buduianu Liliana2020/12/31
Dispozitia 158/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Oprea Mirela2020/12/31
Dispozitia 157/2020privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Chircu Ortensiu2020/12/31
Dispozitia 156/2020privind numirea îndrumătorului de stagiu şi stabilirea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu al doamnei Grigore Corina, consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/12/31
Dispozitia 155/2020privind încetarea stimulentului educaţional acoradat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă familiei Dăilă Maria2020/12/31
Dispozitia 154/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Dragomir Mihăiţă2020/12/31
Dispozitia 153/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei persoanei singure Vasile Alin2020/12/31
Dispozitia 152/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei persoanei singure Radu Constantin2020/12/31
Dispozitia 151/2020privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure Tănase Moise2020/12/31
Dispozitia 150/2020privind numirea doamnei Grigore Corina, în funcţia publică de execuţie de consilier I, grad profesional debutant, gradaţia 22020/12/30
Dispozitia 149/2020privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Grigore Corina -referent II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru2020/12/30
Dispozitia 148/2020privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna decembrie2020/12/23
Dispozitia 147/2020privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.1320/26.05.20202020/12/22
Dispozitia 146/2020Cu privire la delegarea unor atributii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru2020/12/11
Dispozitia 145/2020privind constituirea comisiei de inventariere a tuturor suprafeţelor de teren situate în extravilanul localităţilor comunei Bozioru2020/11/27
Dispozitia 144/2020privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Bozioru şi a comisiei de casare pentru anul 20202020/11/27
Dispozitia 143/2020privind componenţa comisiei de recepţie şi distribuire a plicurilor/card-urilor, pentru mese calde destinatarilor finali, prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020)2020/11/27
Dispozitia 142/2020privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei Stoian Gavril-Găbiţă2020/11/27
Dispozitia 141/2020privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social a domnului Călin Adrian2020/11/27
Dispozitia 140/2020privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Râureanu Ion-Ninel2020/11/27
Dispozitia 139/2020privind modificarea prevederilor dispoziţiei nr.129/2020, pentru constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de primăria Bozioru pentru ocuparea funcţiei vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/11/26
Dispozitia 138/2020constituirea Comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor de reparaţii curente, pe situaţii de urgenţă: ,,Refacere DC 85 Bozioru-Fişici-Găvanele -Nucu şi DC fişici-Văvălucile-Scăeni-Buduile”2020/11/20
Dispozitia 137/2020convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna Noiembrie 20202020/11/20
Dispozitia 136/2020privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare2020/11/20
Dispozitia 135/2020privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Râureanu-Petre Constantin2020/11/19
Dispozitia 134/2020privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Călin Aurel2020/11/19
Dispozitia 133/2020privind aprobarea datei şi modalităţii de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor L.416/20012020/11/19
Dispozitia 132/2020acordarea ajutorului social şi pentru încălzirea locuinţei familiei Duman Vasile2020/11/19
Dispozitia 131/2020încetarea dreptului la ajutor social a persoanei singure Rîureanu Ion2020/11/19
Dispozitia 130/2020privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă2020/11/06
Dispozitia 129/2020privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant2020/11/06
Dispozitia 128/2020privind Constituirea comisiei pentru recepţia serviciilor şi lucrărilor interne sau efectuate de terţi din cadrul primăriei comunei Bozioru.2020/10/30
Dispozitia 127/2020privind constituirea Comisiei de recepţie a materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe, la nivelul primăriei comunei Bozioru2020/10/30
Dispozitia 126/2020privind constituirea Comisiei de recepţie, la încheierea parţială a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,Refacere DC 85 Bozioru-Fişici-Găvanele – Nucu şi DC 81 Fişici-Văvălucile-Scăeni-Buduile”2020/10/30
Dispozitia 125/2020privind constituirea Comisiei de recepţie, la încheierea parţială a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,Amenajare Teren pentru Agrement- Multisport Bozioru”2020/10/30
Dispozitia 124/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, familiei doamnei Popa Eugenia2020/10/30
Dispozitia 123/2020privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral , ce vor fi utilizate în campania electorală privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 20202020/10/30
Dispozitia 122/2020privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa2020/10/30
Dispozitia 121/2020privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, persoanei singure Nan Constantin2020/10/30
Dispozitia 120/2020privind stabilirea indemnizaţiei domnului Morărescu Andrei, viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/10/29

Comments are closed.