Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
Proiect 42 / 2020Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local2020/12/24
Proiect 41 / 2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzau în anul 20212020/12/24
Proiect 40 / 2020privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20212020/12/24
Proiect 39 / 2020Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20212020/12/24
Proiect 38 / 2020privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 20212020/12/24
Proiect 37 / 2020Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru2020/12/24
Proiect 36 / 2020Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precumşi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă domestică2020/11/20
Proiect 35 / 2020privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/11/20
Proiect 34 / 2020privind rectificarea bugetului local pentru anul 20202020/11/20
Proiect 33 / 2020Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/11/20

Arhiva Proiecte de hotărâri ale Consiliului local

Comments are closed.