Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 6 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Bozioru este membru asociat2021/02/12
HCL 5 / 2021privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/02/12
HCL 4 / 2021Privind aprobarea Organigramei şi modificarea Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/02/12
HCL 3 / 2021Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 20202021/02/12
HCL 2 / 2021privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 20202021/01/07
HCL 1 / 2021privind aprobarea acoperii deficitului bugetar aferent anului 2020 al secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/01/07
HCL 41 / 2020Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local2020/12/30
HCL 40 / 2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publicisi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 20212020/12/30
HCL 39 / 2020privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20212020/12/30
HCL 38 / 2020Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20212020/12/30
HCL 37 / 2020privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 20212020/12/30
HCL 36 / 2020Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/12/30
HCL 35 / 2020Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/12/30
HCL 34 / 2020Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precum şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă domestică2020/11/26
HCL 33 / 2020privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/11/26
HCL 32 / 2020privind rectificarea bugetului local pentru anul 20202020/11/26

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.