Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 33 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, 􏰕􏰖􏰗􏰘􏰙􏰖􏰚 􏰇􏰖􏰛􏰜􏰖􏰊 pe anul 20212021/10/01
HCL 32 / 2021privind aprobarea cererii de finan􏱈are 􏱉i a devizului general pentru obiectivul de investi􏱊ii 􏱋􏰩􏰡􏰿􏰢􏰟􏰜􏰠􏱇􏰀􏰟􏰢 􏰿􏰟􏰰􏰩􏰰􏰟􏰠 􏰱􏰡􏰩􏰰􏰜􏰀􏰤􏰢 􏰿􏰱 􏱌􏰹 􏱍􏰠 DC 89, COMUNA BOZIORU, 􏱅􏰰􏰿􏰢􏱆􏰰􏰤 􏰲􏰰􏱇􏱃􏰰􏱋 în cadrul Programului Na􏱈ional de Investi􏱈ii 􏱋Anghel Saligny􏱋2021/10/01
HCL 31 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Octombrie – Noiembrie – Decembrie 20212021/09/24
HCL 30 / 2021Privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz şi de interes public local -12021/09/24
HCL 29 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, jud􏰄􏰕􏰂􏰗 􏰞􏰂􏰋􏰐􏰂􏰘 pe anul 20212021/09/24
HCL 28 / 2021pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale comuna Bozioru în calitate de asociat – membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei”2021/08/02
HCL 27 / 2021privind rectificarea Bugetului local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 20212021/08/02
HCL 26 / 2021privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul I al anului 20212021/08/02
HCL 25 / 2021privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani2021/08/02
HCL 24 / 2021Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/08/02
HCL 23 / 2021privind rectificarea Bugetului local pe anul 20212021/07/09
HCL 22 / 2021privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative gestionate de către secretarul general al unităţii administrativ teritoriale, privind relaţia între autorităţile publice comunale, între acestea și prefect, precum și între autorităţile publice comunale și autorităţile publice judeţene2021/07/09
HCL 21 / 2021Cu privire la aprobarea amenajamentului pastoral pentru toate pajiştile aflate pe unitatea administrativ-teritorială comuna Bozioru, judeţul Buzău2021/07/09
HCL 20 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile Iulie- August- Septembrie 20212021/06/30
HCL 19 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Bozioru în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociaţie2021/06/30
HCL 18 / 2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. in Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„Buzău 2008” sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociaţie2021/06/30
HCL 17 / 2021privind încredinţarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă si atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă către Compania de Apă S.A. Buzău2021/06/30
HCL 16 / 2021privind aprobarea Contului de Execuţie şi închiderea Exerciţiului financiar bugetar pe anul 20202021/05/31
HCL 15 / 2021Privind atestarea modificării domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/04/16
HCL 14 / 2021privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, pentru anul 2022 cu rata inflaţaţiei de 2,6%2021/04/16
HCL 13 / 2021privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020 – 20212021/04/16
HCL 12 / 2021Privind aprobarea programului de transport rutier de persoane, prin servicii regulate, precum şi amplasamentul staţiilor publice de pe raza Unităţii Administrativ-Teritoriale Comuna Bozioru2021/04/16
HCL 11 / 2021privind aprobarea Bugetului local al Comunei Bozioru pentru anul 20212021/04/16
HCL 10 / 2021privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Ţinutul Buzăului” la care comuna BOZIORU este membru asociat2021/03/31
HCL 9 / 2021Privind alegerea președintelui de ședintă pentru lunile aprilie, mai şi iunie 20212021/03/31
HCL 8 / 2021pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii şcolari 2021 – 2022 şi 2022 – 20232021/03/31
HCL 7 / 2021privind înfiinţarea serviciului de iluminat public, respectiv organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public la nivelul comunei Bozioruşi alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/03/31
HCL 6 / 2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Bozioru este membru asociat2021/02/12
HCL 5 / 2021privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/02/12
HCL 4 / 2021Privind aprobarea Organigramei şi modificarea Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/02/12
HCL 3 / 2021Pentru aprobarea Raportului primarului comunei Bozioru cu privire la starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pe anul 20202021/02/12
HCL 2 / 2021privind aprobarea Raportului asupra activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul II al anului 20202021/01/07
HCL 1 / 2021privind aprobarea acoperii deficitului bugetar aferent anului 2020 al secţiunii de dezvoltare, din excedentul bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău2021/01/07
HCL 41 / 2020Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local2020/12/30
HCL 40 / 2020privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publicisi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 20212020/12/30
HCL 39 / 2020privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 20212020/12/30
HCL 38 / 2020Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 20212020/12/30
HCL 37 / 2020privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 20212020/12/30
HCL 36 / 2020Privind aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU ACŢIUNI DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/12/30
HCL 35 / 2020Privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/12/30
HCL 34 / 2020Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precum şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă domestică2020/11/26
HCL 33 / 2020privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Bozioru, judeţul Buzău2020/11/26
HCL 32 / 2020privind rectificarea bugetului local pentru anul 20202020/11/26

Arhivă Hotărâri ale Consiliului local 

Comments are closed.