Acte administrative emise de primar

Denumire document:Emis la data:Descriere pe scurt a documentului:
Dispozitia 122/20232023/09/29privind constituirea echipei de implementare a proiectului F-PNRR-Dotări 2023-2562, “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din comuna Bozioru”
Dispozitia 121/20232023/09/29privind majorarea indemnizațiilor lunare ale primarului și viceprimarului comunei Bozioru, judeţul Buzău, ca urmare a implementării proiectului F-PNRR-Dotări 2023-2562, “Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a unităţilor de învăţământ din comuna Bozioru”
Dispozitia 120/20232023/09/29pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea criteriilor de acordare a procentului de majorare salarială pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile și/2023
Dispozitia 119/20232023/09/29privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu data de 01.10.2023
Dispozitia 118/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului URSU IRINEL având funcţia contractuală de şofer, gradaţia 5
Dispozitia 117/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 5
Dispozitia 116/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de muncitor, gradaţia 0
Dispozitia 115/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic, gradaţia 4
Dispozitia 114/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ANDREI FLORENTIN având funcţia contractuală de şofer, gradaţia 2
Dispozitia 113/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului ILIE GHEORGHE, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 2023
Dispozitia 112/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului STANCIU VASILE, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 2023
Dispozitia 111/20232023/09/29privind privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului CHIRIŢĂ ION, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 2023
Dispozitia 110/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei MIRICĂ STANCA, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 2023
Dispozitia 109/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei MIHAI ELENA-LILIANA, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 2023
Dispozitia 108/20232023/09/29privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei BURTĂ VASILICA, asistent personal, (asistent personal al persoanei cu handicap grav-COD COR 532203, conform Clasificării Ocupaţiilor din România), începând cu data de 1 octombrie 2023
Dispozitia 107/20232023/09/29privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Octombrie 2023
Dispozitia 106/20232023/09/29privind modificarea cuantumului ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei acordate familiei TOADER GIORGIANA
Dispozitia 105/20232023/09/29privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei CIREŞOIU ADRIAN din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 104/20232023/09/29privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță beneficiarilor din Comuna Bozioru, judetul Buzău
Dispozitia 103/20232023/09/29privind încetarea dreptului la ajutor social , alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei CIREŞOIU JAN
Dispozitia 102/20232023/09/29privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ
Dispozitia 101/20232023/09/29privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru domnul MORĂRAŞU GHEORGHE
Dispozitia 100/20232023/09/25privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.678/2023
Dispozitia 99/20232023/09/25privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al doamnei Grigore Corina, având funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, clasa I, în Compartimentul Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 98/20232023/09/22privind numirea doamnei GRIGORE CORINA ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, începând cu data de 25 septembrie 2023
Dispozitia 97/20232023/09/18privind stabilirea salariului domnului SORA ALEXANDRU – MIHAIL, „asistent medical comunitar”(cod COR 325301), în cadrul compartimentului „Asistență socială” al Comunei Bozioru, începând cu data de 1 august 2023
Dispozitia 96/20232023/09/13privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-nei OLTEANU EUGENIA
Dispozitia 95/20232023/09/05cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 94/20232023/09/01privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Septembrie 2023
Dispozitia 93/20232023/08/31privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure POPA GHEORGHE
Dispozitia 92/20232023/08/31privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure NEGOIŢĂ GHEORGHE
Dispozitia 91/20232023/08/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DUMAN PARDAILLAN
Dispozitia 90/20232023/08/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ
Dispozitia 89/20232023/08/31privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2023
Dispozitia 88/20232023/08/31privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2023
Dispozitia 87/20232023/08/31privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui/2023
Dispozitia 86/20232023/08/31privind prelungirea duratei de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniului public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2023
Dispozitia 85/20232023/08/28privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/2023
Dispozitia 84/20232023/08/11privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 83/20232023/08/11privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 14 august 2023 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 82/20232023/08/09privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.678/2023
Dispozitia 81/20232023/07/31privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANGHEL SORIN
Dispozitia 80/20232023/07/31privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure OPREA DUMITRU
Dispozitia 79/20232023/07/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure OPREA VIOREL
Dispozitia 78/20232023/07/31privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispozitia 77/20232023/07/31privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei CĂLIN CĂTĂLIN
Dispozitia 76/20232023/07/31privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2023
Dispozitia 75/20232023/07/28privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna August 2023
Dispozitia 74/20232023/07/24privind încadrarea domnului ILIE GHEORGHE în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav, ILIE ION
Dispozitia 73/20232023/07/24privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a doamnei ILIE LILIANA – asistent personal al persoanei cu handicap grav ILIE ION, gradaţia 1, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 72/20232023/07/12privind prelungirea contractului de muncă nr.2/2023
Dispozitia 71/20232023/07/03privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pentru data de 05.07.2023 ora 8,30
Dispozitia 70/20232023/06/30privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor socialal persoanei singure POPA GHEORGHE
Dispozitia 69/20232023/06/30privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU
Dispozitia 68/20232023/06/30privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2023
Dispozitia 67/20232023/06/30privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru domnul Buduianu Ion
Dispozitia 66/20232023/06/29privind încadrarea pe perioadă nederminată a domnului Stanciu Vasile,în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav Stanciu Minodora
Dispozitia 65/20232023/06/28privind la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 64/20232023/06/27privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.678/2023
Dispozitia 63/20232023/06/22privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Iunie 2023
Dispozitia 62/20232023/06/14privind încadrarea d-nei Mihai Elena-Liliana în funcţia contractuală de execuţie de asistent personal al copilului cu handicap grav, Mihai Adrian-Valentin
Dispozitia 61/20232023/06/14privind încetarea contractului de muncă al doamnei Mihai Elena-Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav Mihai Adrian-Valentin
Dispozitia 60/20232023/06/09privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer stare civilă
Dispozitia 59/20232023/06/06stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 2 iunie 2023 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 58/20232023/06/06încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Grigore Corina – consilier debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 57/20232023/06/06privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 56/20232023/05/31privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei TOADER GHEORGHE
Dispozitia 55/20232023/05/31privind încetarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță familiei POPA CORINA
Dispozitia 54/20232023/05/31privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei POPA CORINA din Satul Izvoarele, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna IUNIE 2023
Dispozitia 53/20232023/05/31privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei TOADER GIORGIANA din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 52/20232023/05/31privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei CIREŞOIU JAN din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 51/20232023/05/31privind familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei RĂUREANU-PETRE CONSTANTIN
Dispozitia 50/20232023/05/31privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure ANGHEL CONSTANTIN
Dispozitia 49/20232023/05/31privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al persoanei singure RÎUREANU ION
Dispozitia 48/20232023/05/31privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2023
Dispozitia 47/20232023/05/25privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pentru data de 26.05.2023, ora 8,30
Dispozitia 46/20232023/05/19privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pentru data de 23.05.2023, ora 8,30
Dispozitia 45/20232023/05/15privind constituirea comisiei în vederea evaluării lucrărilor de reparaţii aferente ,,Clădirii Chioşc Scăeni”
Dispozitia 44/20232023/05/09 privind  convocarea Consiliului Local Bozioru,  în şedinţă   pentru data de 12.05.2023, ora 830 
Dispozitia 43/20232023/04/28privind  prelungirea duratei de inventariere în vederea actualizării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2023
Dispozitia 42/20232023/04/28privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță doamnei ANDREI EUGENIA
Dispozitia 41/20232023/04/28privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 40/20232023/04/28privind stabilirea indemnizaţiei d-lui MORĂRESCU ANDREI, Viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 39/20232023/04/28privind stabilirea indemnizaţiei d-lui GRIGORE VALENTIN, Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 38/20232023/04/28privind majorarea salariului de bază, lunar, domnului CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de inspector asistent, gradaţia 5
Dispozitia 37/20232023/04/28privind acordarea indemnizaţiei de hrană domnului Somoiag Constantin, având funcţia publică de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Com. Bozioru, jud. Buzău
Dispozitia 36/20232023/04/28privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei PAVEL ELENA din satul Buduile, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna MAI 2023
Dispozitia 35/20232023/04/28privind privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure OPREA DUMITRU
Dispozitia 34/20232023/04/28privind privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispozitia 33/20232023/04/28privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure MOISE PETRU
Dispozitia 32/20232023/04/28privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al familiei DRĂGOIU ŞTEFAN
Dispozitia 31/20232023/04/28privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie al persoanei singure GHEORGHE AUREL
Dispozitia 30/20232023/04/28privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei ANDREI EUGENIA
Dispozitia 29/20232023/04/28privind prelungirea contractului individual de muncă, pe durată determinată al doamnei Grozav Mirela- Marilena, în funcţia contractuală de executie de referent debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 28/20232023/04/20privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna aprilie
Dispozitia 27/20232023/04/05privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/2023
Dispozitia 26/20232023/04/05privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui ANGHEL CONSTANTIN
Dispozitia 25/20232023/03/31numirea domnului STĂNCIUC ROBERT – ALEXANDRU ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, începând cu data de 01 aprilie 2023
Dispozitia 24/20232023/03/31încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei DRAGOMIR VALERIU din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna APRILIE 2023
Dispozitia 23/20232023/03/31modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN GAVRIL-GĂBIŢĂ din Satul Scăeni, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna Aprilie anul 2023
Dispozitia 22/20232023/03/31privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al familiei HABĂRĂ ION
Dispozitia 21/20232023/03/29privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> de îndată pentru data de 31.03.2023
Dispozitia 20/20232023/03/15privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> de îndată pentru data de 15.03.2023
Dispozitia 19/20232023/03/02privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <ordinară> pe luna Martie 2023
Dispozitia 18/20232023/02/28privind constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Bozioru Judeţul Buzău
Dispozitia 17/20232023/02/28privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei MILITARU JULIETA
Dispozitia 16/20232023/02/28privind modificarea cuantumului ajutorului social şi stabilirea numărului lunar de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social în plată la nivelul comunei Bozioru, începând cu data de 01.03.2023
Dispozitia 15/20232023/02/28privind modificarea valorii nominale a tichetelor sociale pentru gradiniţă
Dispozitia 14/20232023/02/08privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/2023
Dispozitia 13/20232023/02/08privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/2023
Dispozitia 12/20232023/01/31privind încetarea dreptului la ajutor social , alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei GRIGORE COSTEL
Dispozitia 11/20232023/01/31privind încetarea dreptului la ajutor socialal familiei CĂLIN IULIAN
Dispozitia 10/20232023/01/31privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei HABĂRĂ NICULAE
Dispozitia 9/20232023/01/31privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei BÎSCEANU GHEORGHE
Dispozitia 8/20232023/01/31privind stabilirea numărului lunar de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social în plată la nivelul comunei Bozioru, începând cu data de 01.02.2023
Dispozitia 7/20232023/01/26privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor privind licitaţia publică ce se va organiza în scopul închirierii imobilului ,,Şcoala Gimnazială cu clasele I-IV Izvoarele” situat din satul Izvoarele, comuna Bozioru , judeţul Buzău
Dispozitia 6/20232023/01/25privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Februarie 2023
Dispozitia 5/20232023/01/25privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 23 ianuarie 2023 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 4/20232023/01/20privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie familiei TUDOR GAVRILĂ
Dispozitia 3/20232023/01/12privind constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Bozioru
Dispozitia 2/20232023/01/09privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-lui Drăgănescu Georgeta , pentru persoana adultă cu handicap grav Necula Ana privind constituirea Unității Locale de Sprijin
Dispozitia 1/20232023/01/03privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pe luna Ianuarie 2023
Dispozitia 182/20222022/12/30privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum si elaborarea procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Bozioru, judetul Buzău
Dispozitia 181/20222022/12/30privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2023
Dispozitia 180/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău
Dispozitia 179/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai Elena – Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău
Dispozitia 178/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie Liliana,Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 177/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Chiriţă Ion, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 176/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Burtă Vasilica, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 175/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază doamnei Grozav Mirela- Marilena, având funcţia contractuală de executie de referent debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 174/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 5
Dispozitia 173/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de muncitor, gradaţia 0
Dispozitia 172/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Drăgnescu Andrei Bibliotecar treapta II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului începând cu data de 01 ianuarie 2023
Dispozitia 171/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui SORA ALEXANDRU-MIHAIL având funcţia de asistent medical comunitar , gradaţia 3
Dispozitia 170/30.12.2022022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui URSU IRINEL având funcţia contractuală de şofer , gradaţia 5
Dispozitia 169/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic , gradaţia 4
Dispozitia 168/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei BRATOSIN MIOARA, având funcţia contractuală de Referent debutant, gradaţia 3
Dispozitia 167/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ANDREI FLORENTIN având funcţia contractuală de şofer, gradaţia 2
Dispozitia 166/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului FOFIRCĂ- LOGOFĂTU FLORIN având funcţia publică de referent superior, gradaţia 5
Dispozitia 165/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului BUDUIANU NICOLAE având funcţia publică de referent superior, gradaţia 5
Dispozitia 164/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de inspector asistent, gradaţia 5
Dispozitia 163/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei BUDUIANU LILIANA având funcţia publică de referent superior, gradaţia 5
Dispozitia 162/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului STĂNCIUC ROBERT având funcţia publică de consilier debutant, achiziţii publice gradaţia 3
Dispozitia 161/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului ŞOMOIAG CONSTANTIN având funcţia publică de inspector superior, gradaţia 5
Dispozitia 160/20222022/12/30privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Bozioru
Dispozitia 159/20222022/12/30privind stabilirea indemnizaţiei d-lui MORĂRESCU ANDREI,Viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 158/20222022/12/30privind stabilirea indemnizaţiei d-lui GRIGORE VALENTIN,Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 157/20222022/12/30privind aprobarea Planului de servicii al minorului Agapie Andrei Ştefan
Dispozitia 156/20222022/12/30privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor deodihna pentru anul 2023 ale personalului din cadrul Primariei Comunei Bozioru, Judetul Buzau
Dispozitia 155/20222022/12/30privind constituirea Comisiei de recepţie, a materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi a unor mijloace fixe la nivelul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 154/20222022/12/30privind constituirea Comisiei pentru recepţia serviciilor şi a unor lucrări interne sau efectuate de terţi, din cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 153/20222022/12/21privind constituirea  Comisiei de recepţie  finală a  lucrărilor aferente contractului nr.3.297/2022 – ,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Comuna Bozioru, judeţul Buzău – Lucrări Instalaţii Termice şi Sanitare”
Dispozitia 152/20222022/12/21privind convocarea Consiliului Local Bozioru,  în şedinţă   pe luna Decembrie 2022
Dispozitia 151/20222022/12/21privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie
Dispozitia 150/20222022/12/09privind constituirea Comisiei de inventariere a elementelor de   natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pentru anul 2022
Dispozitia 149/20222022/12/06privind organizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică de „MODERNIZARE DC 85 ȘI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEȚUL BUZĂU”
Dispozitia 148/20222022/12/05privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei libere de 02 decembrie 2022 de către toţi salariaţii Primăriei comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 147/20222022/12/05privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.2.793/23.09.2022 – ,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Comuna Bozioru, judeţul Buzău –Instalaţii Electrice”
Dispozitia 146/20222022/12/05privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pentru data de 07.12.2022, ora 10
Dispozitia 145/20222022/11/29privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță domnului SILIVESTRU Dorinel-Viorel pentru copilul SILIVESTRU Petru-Mădălin
Dispozitia 144/20222022/11/29privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure CĂLIN ADRIAN
Dispozitia 143/20222022/11/29privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei SILIVESTRU DORINEL-VIOREL
Dispozitia 142/20222022/11/29privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei DEACONU- AURAŞ DANIEL
Dispozitia 141/20222022/11/29privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN GAVRIL-GĂBIŢĂ din Satul Scăeni, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna DECEMBRIE anul 2022
Dispozitia 140/20222022/11/29privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispozitia 139/20222022/11/29privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN DUMITRU
Dispozitia 138/20222022/11/29privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN
Dispozitia 137/20222022/11/29privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei CIREŞOIU ADRIAN
Dispozitia 136/20222022/11/29privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei POPA ION
Dispozitia 135/20222022/11/29privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei HABĂRĂ NICULAE
Dispozitia 134/20222022/11/29privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei BÎSCEANU GHEORGHE
Dispozitia 133/20222022/11/29privind prelungirea duratei de inventariere a bunurilor ce alcătuiesc domeniului public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2022
Dispozitia 132/20222022/11/21privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.2.895/03.10.2022 –,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Bozioru”
Dispozitia 131/20222022/11/21privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie
Dispozitia 130/20222022/11/16privind prelungirea contractului de muncă nr.6/26.12.2021, pe perioadă determinată, încheiat cu doamna BURTĂ Vasilica, pe funcţia de asistent personal al minorei BURTĂ Andreea-Daniela, persoană cu handicap grav
Dispozitia 129/20222022/11/16privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Noiembrie 2022
Dispozitia 128/20222022/10/31privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță doamnei POPA CORINA pentru copilul FLORESCU DARIA-MARIA
Dispozitia 127/20222022/10/31privind privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță domnului AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU pentru copilul AGAPIE EUSEBIU-ADELIN
Dispozitia 126/20222022/10/31privind privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CĂLIN IULIAN
Dispozitia 125/20222022/10/31privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei POPA EUGENIA
Dispozitia 124/20222022/10/31privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure NEAGU IOANA
Dispozitia 123/20222022/10/31privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei BADEA-SPĂTARU ION
Dispozitia 122/20222022/10/31privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU
Dispozitia 121/20222022/10/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN
Dispozitia 120/20222022/10/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CIREŞOIU ADRIAN
Dispozitia 119/20222022/10/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN DUMITRU
Dispozitia 118/20222022/10/31privind acordarea ajutorului social , alocaţiei pentru susţinerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie familiei POPA CORINA
Dispozitia 117/20222022/10/31privind acordarea ajutorului social , ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie persoanei singure OPREA VIOREL
Dispozitia 116/20222022/10/31privind acordarea ajutorului social , ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie persoanei singure OPREA DUMITRU
Dispozitia 115/20222022/10/31privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei, ajutorului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie familiei AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU
Dispozitia 114/20222022/10/31privind acordarea indemnizaţiei lunare numitului MORĂRAŞU GHEORGHE, persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Bozioru, sat Găvanele, judeţul Buzău
Dispozitia 113/20222022/10/27privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.2.895/03.10.2022 – ,,Reabilitare şi asigurare funcţionalitate Dispensar Bozioru”
Dispozitia 112/20222022/10/25privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Octombrie 2022
Dispozitia 111/20222022/10/20cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 110/20222022/09/30privind desemnarea din cadrul aparatului de specialitate al primarului, a unei persoane responsabile cu urmărirea activităţii de exploatare, privind întreţinerea lucrărilor de infrastructură pe raza localităţii
Dispozitia 109/20222022/09/30privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure VASILE ALIN
Dispozitia 108/20222022/09/30privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION
Dispozitia 107/20222022/09/30privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei ANDREI GHEORGHE-MIHAI
Dispozitia 106/20222022/09/30privind modificarea cuantumului ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei acordate familiei TOADER GIORGIANA
Dispozitia 105/20222022/09/30privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 şi a suplimentului pentru energie familiei HABĂRĂ ION
Dispozitia 104/20222022/09/30privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei CĂLIN IULIAN
Dispozitia 103/20222022/09/30privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei TĂNASE MANDACHE
Dispozitia 102/20222022/09/30privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, domnului SORA ALEXANDRU- MIHAIL – asistent medical comunitar, în cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 101/20222022/09/30privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță beneficiarilor din Comuna Bozioru, judetul Buzău
Dispozitia 100/20222022/09/26privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pe luna Septembrie 2022
Dispozitia 99/20222022/09/02privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 98/20222022/09/02privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ilie Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 97/20222022/09/02privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai Elena – Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 96/20222022/09/02privind salariului de bază lunar al domnului Chiriţă Ion, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 95/20222022/09/02privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna Septembrie 2022
Dispozitia 94/20222022/09/01privind acordarea indemnizaţiei lunare, curatorului special/reprezentantului legal DRĂGĂNESCU GEORGETA, pentru persoana adultă cu handicap grav NECULA ANA
Dispozitia 93/20222022/08/31privind numirea unui curator special pentru persoana cu handicap grav NECULA ANA
Dispozitia 92/20222022/08/31privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispozitia 91/20222022/08/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CĂLIN IULIAN
Dispozitia 90/20222022/08/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure VASILE ALIN
Dispozitia 89/20222022/08/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure CĂLIN ADRIAN
Dispozitia 88/20222022/08/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION
Dispozitia 87/20222022/08/31privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN
Dispozitia 86/20222022/08/30privind stabilirea salariului de bază lunar al d-lui DRĂGNESCU ANDREI – Bibliotecar treapta II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului începând cu luna august 2022
Dispozitia 85/20222022/08/30privind privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru, pe perioada desfăşurării cursurilor, către viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 84/20222022/08/30privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei STOIAN IOANA
Dispozitia 83/20222022/08/24privind constituirea comisiei de preselectie si licitatie ,,cu plic închis” pentru vânzarea de masa lemnoasă pe picior, către agenţii economici, producţia anului 2022
Dispozitia 82/20222022/07/29privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă pe luna August 2022
Dispozitia 81/20222022/07/29privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN
Dispozitia 80/20222022/07/29privind aprobarea Planului de Servicii pentru minorul CHIRIŢĂ IONUŢ-ALEXANDRU
Dispozitia 79/20222022/07/29privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION
Dispozitia 78/20222022/07/29privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure ŞTEFAN ILIE
Dispozitia 77/20222022/07/29privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure CĂLIN MIHAI
Dispozitia 76/20222022/07/29privind acordarea alocatiei pentru sustinerea familiei CĂLIN MUGUREL-ION
Dispozitia 75/20222022/07/29privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 şi a suplimentului pentru energie persoanei singure VOICULESCU IULIAN-PETRE
Dispozitia 74/20222022/07/29privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei GHEORGHE AUREL
Dispozitia 73/20222022/07/29privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui/d-nei DREZALIU HORIA
Dispozitia 72/20222022/07/29privind încadrarea domnului Chiriţă Ion, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în funcţia de asistent personal pentru minorul Chiriţă Ionuţ-Alexandru, persoană cu handicap grav
Dispozitia 71/20222022/07/29privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANDREI DANIELA
Dispozitia 70/20222022/07/25privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 69/20222022/07/07cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 68/20222022/07/04privind constituirea comisiei în vederea stabilirii evenimentului rutier, produs în data de 04. 07.2022, de către conducătorul auto Andrei Florentin cu buldoexcavatorul din dotarea instituţiei
Dispozitia 67/20222022/06/30privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Iulie 2022
Dispozitia 66/20222022/06/30privind acordarea indemnizaţiei lunare numitului BUDUIANU ION, persoană cu handicap grav, domiciliat în comuna Bozioru, sat Găvanele, judeţul Buzău
Dispozitia 65/20222022/06/30privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION
Dispozitia 64/20222022/06/30privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei DREZALIU HORIA
Dispozitia 63/20222022/06/21privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Iunie 2022
Dispozitia 62/20222022/06/21privind constituirea comisiei de inventariere a Sistemului Centralizat de Apă al comunei Bozioru
Dispozitia 61/20222022/06/15privind prelungirea contractului de muncă nr.2/14.07.2020, pe perioadă determinată, încheiat cu doamna Mihai Elena-Liliana, pe funcţia de asistent personal al minorului Mihai persoană cu handicap grav Adrian-Valentin,
Dispozitia 60/20222022/06/10privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer stare civilă
Dispozitia 59/20222022/06/10privind angajarea doamnei Grozav Mirela- Marilena, pe perioadă determinată, în funcţia contractuală de executie de referent debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 58/20222022/06/07cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 57/20222022/06/02privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei TOADER CĂTĂLIN
Dispozitia 56/20222022/06/02privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei DREZALIU DOINA
Dispozitia 55/20222022/06/02privind acordarea unui ajutor de înmormântare d-lui/d-nei Aniţa Georgeta
Dispozitia 54/20222022/05/31privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION
Dispozitia 53/20222022/05/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispozitia 52/20222022/05/31privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 familiei RĂUREANU-PETRE CONSTANTIN
Dispozitia 51/20222022/05/25privind reactualizarea Unităţii Locale de Sprijin pentru Combaterea Bolilor organizată la nivelul comunei Bozioru, județul Buzău
Dispozitia 50/20222022/05/25Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <ordinara> pe luna Mai 2022
Dispozitia 49/20222022/05/25privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată pentru delegarea prin concesiune a gestiunii servicilui public de salubrizare al comunei Bozioru
Dispozitia 48/20222022/05/12privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de Referent debutant-agent turism şi referent debutant – ghid turistic, Compartiment Implementare Proiect ,,Dezvoltarea potenţialului al Comunei Bozioru, judeţul Buzău”
Dispozitia 47/20222022/05/06privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 46/20222022/04/29privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN DOREL din Satul Nucu, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna MAI 2022
Dispozitia 45/20222022/04/29privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al persoanei singure BURUIANĂ ION
Dispozitia 44/20222022/04/27privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-nei MATEESCU EUGENIA
Dispozitia 43/20222022/04/27privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.525/14.02.2022 – ,,Refacere DC 78 zona ULMET, refacere DC 85 zona NUCU, refacere DC 89 zona VĂVĂLUCILE”
Dispozitia 42/20222022/04/21privindconvocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Aprilie 2022
Dispozitia 41/20222022/04/08privind circuitul documentelor financiar contabile la nivelul primăriei comunei Bozioru , judetul Buzau
Dispozitia 40/20222022/04/08privind numirea domnului Somoiag Constantin, în funcţia publică de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, Compartimentul Agricol, Cadastru, Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 39/20222022/04/08privind punerea în aplicare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
Dispozitia 38/20222022/04/06privind desemnarea unor angajaţi din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Bozioru, în calitate de persoane împuternicite, pentru încasarea taxei de vizizitare la obiectivele turistice ,,Vestigiile Rupestre – Nucu”, şi “Sitului cu trovanti – Babele de la Ulmet”
Dispozitia 37/20222022/04/06privind punerea în aplicare a mandatetor de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
Dispozitia 36/20222022/04/04privind constituirea Comisiei de evaluare a cererilor crescătorilor de animale pentru atribuirea contractelor de închiriere a pajiştilor disponibile aflate în proprietatea privată a comunei Bozioru,judeţul Buzău
Dispozitia 35/20222022/03/31privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei POPA EUGENIA
Dispozitia 34/20222022/03/31privind privind numirea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a domnului STĂNCIUC ROBERT-ALEXANDRU, consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 2, Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 33/20222022/03/31privind numirea domnului STĂNCIUC ROBERT-ALEXANDRU, în funcţia publică de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 2, Compartimentul financiar-contabil, Impozite si taxe locale, Achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 32/20222022/03/28privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.206/24.03.2022 – ,,Proiectare şi execuţie instalaţie electrică de racordare staţie pompare apă” aferentă investiţiei ,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de apă”
Dispozitia 31/20222022/03/25privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.2.685/30.09.2021 – ,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de apă”
Dispozitia 30/20222022/03/23privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.525/14.02.2022 – ,,Refacere DC 78 zona ULMET, refacere DC 85 zona NUCU, refacere DC 89 zona VĂVĂLUCILE”
Dispozitia 29/20222022/03/21privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pentru data de 25.03.2022, ora 1000
Dispozitia 28/20222022/03/21de aprobare a Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Comunei Bozioru, județul Buzău
Dispozitia 27/20222022/03/07privind încetarea plăţii alocatiei pentru susţinerea familiei domnului CĂLIN AUREL
Dispozitia 26/20222022/03/07privind constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 25/20222022/03/07privind stabilirea punctelor de lucru şi a programului de funcţionare pentru autorecenzarea asistată, în perioada 14 martie – 15 mai 2022
Dispozitia 24/20222022/03/07privind actualizarea componenţei Comisiei locale pentru recensamantul populaţiei şi locuinţelor din anul 2021 la nivelul comunei Bozioru , judetul Buzau
Dispozitia 23/20222022/02/28privind modificarea cuantumului ajutorului social şi stabilirea numărului lunar de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social în plată la nivelul comunei Bozioru, începând cu data de 01.03.2022
Dispozitia 22/20222022/02/28privind încetarea dreptului la ajutor social şi la suplimentul pentru energie al persoanei singure NAN CONSTANTIN
Dispozitia 21/20222022/02/28privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 persoanei singure CĂLIN ADRIAN
Dispozitia 20/20222022/02/28privind reluarea plăţii dosarului de ajutor socialal familiei DOBRIN DUMITRU
Dispozitia 19/20222022/02/28privind acordarea unui ajutor de înmormântared-lui/d-nei Pârlog Lucia-Valentina
Dispozitia 18/20222022/02/28privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ
Dispozitia 17/20222022/02/25privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna Martie 2022
Dispozitia 16/20222022/02/24privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru pentru ocuparea functiei publice vacante de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment Agricol, Cadastru, Urbanism
Dispozitia 15/20222022/02/22privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru pentru ocuparea functiei publice vacante de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional debutant din cadrul aparatului de specialitate al primarului, Compartiment Financiar-contabil, Impozite şi Taxe locale, Achiziţii publice
Dispozitia 14/20222022/02/16privind încetarea indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată domnului Chiriţă Ion
Dispozitia 13/20222022/02/07privind punerea în aplicare a mandatului de executare a sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii
Dispozitia 12/20222022/02/04Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Februarie 2022
Dispozitia 11/20222022/01/31privind stabilirea numărului lunar de ore de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social în plată la nivelul comunei Bozioru, începând cu data de 01.02.2022
Dispozitia 10/20222022/01/31privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei ANDREI FLORENTIN-IRINEL din Satul Izvoarele, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE 2022
Dispozitia 9/20222022/01/31privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei DOBRIN DUMITRU
Dispozitia 8/20222022/01/31privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei BURTĂ NELU din Satul Ulmet, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 2022
Dispozitia 7/20222022/01/31privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NAN CONSTANTIN
Dispozitia 6/20222022/01/31privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei HABĂRĂ NICULAE
Dispozitia 5/20222022/01/31privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei DOBRIN CONSTANTIN-MARIAN
Dispozitia 4/20222022/01/26privind  încetarea de drept a contractului individual de munca al domnului DOBRE ION, paznic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 3/20222022/01/21privind  încetarea dreptului la suplimentul pentru energie  al persoanei singure NAN STELIAN
Dispozitia 2/20222022/01/21privind  aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie
Dispozitia 1/20222022/01/11Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pe luna Ianuarie 2022
Dispozitia 193/20212021/12/31privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2022
Dispozitia 192/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Burtă Vasilica, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 191/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău
Dispozitia 190/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai Elena – Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău
Dispozitia 189/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 188/20212021/12/31privind stabilirea indemnizaţiei d-lui MORĂRESCU ANDREI,Viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 187/20212021/12/31privind stabilirea indemnizaţiei d-lui GRIGORE VALENTIN,Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 186/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui SORA ALEXANDRU-MIHAIL având funcţia de asistent medical comunitar , gradaţia 3
Dispozitia 185/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic, gradaţia 4
Dispozitia 184/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de muncitor, gradaţia 0
Dispozitia 183/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 5
Dispozitia 182/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar al d-lui Drăgnescu Andrei Bibliotecar treapta II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului începând cu data de 01 ianuarie 2022
Dispozitia 181/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui DOBRE ION având funcţia contractuală de paznic , gradaţia 5
Dispozitia 180/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui URSU IRINEL având funcţia contractuală de şofer , gradaţia 5
Dispozitia 179/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui ANDREI FLORENTIN având funcţia contractuală de şofer, gradaţia 2
Dispozitia 178/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei BRATOSIN MIOARA, având funcţia contractuală de Referent debutant, gradaţia 3
Dispozitia 177/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului FOFIRCĂ- LOGOFĂTU FLORIN având funcţia publică de referent superior, gradaţia 5
Dispozitia 176/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului BUDUIANU NICOLAE având funcţia publică de referent superior, gradaţia 5
Dispozitia 175/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei BUDUIANU LILIANA având funcţia publică de referent superior, gradaţia 5
Dispozitia 174/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de inspector asistent, gradaţia 5
Dispozitia 173/20212021/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Bozioru
Dispozitia 172/20212021/12/31privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor deodihna pentru anul 2022 ale personalului din cadrul Primariei Comunei Bozioru, Judetul Buzau
Dispozitia 171/20212021/12/31privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei CĂLIN MUGUREL-ION din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna IANUARIE 2022
Dispozitia 170/20212021/12/31privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei BURTĂ NELU
Dispozitia 169/20212021/12/31privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispozitia 168/20212021/12/31privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum si elaborarea procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Bozioru, judetul Buzău
Dispozitia 167/20212021/12/31privind constituirea  Comisiei pentru recepţia serviciilor şi a unor lucrări  interne sau efectuate de terţi, din cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 166/20212021/12/31privind constituirea  Comisiei de recepţie, a materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi a unor mijloace fixe la nivelul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 165/20212021/12/23privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure STOIAN IOANA
Dispozitia 164/20212021/12/23privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie familiei GRIGORE DAN-COSTEL
Dispozitia 163/20212021/12/23privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie familiei AGAPIE ION
Dispozitia 162/20212021/12/23privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure STANCIU GEORGETA
Dispozitia 161/20212021/12/23privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure STANCIU DUMITRA
Dispozitia 160/20212021/12/23privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure PARASCHIV ILINCA
Dispozitia 159/20212021/12/23privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului pentru energie persoanei singure OPREA ELENA
Dispozitia 158/20212021/12/23Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pentru data de 27.12.2021, ora 1000
Dispozitia 157/20212021/12/20Privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Bozioru pentru anul 2021
Dispozitia 156/20212021/12/15Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Decembrie 2021
Dispozitia 155/20212021/12/06privind Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pentru data de 10.12.2021, ora 900
Dispozitia 154/20212021/12/02privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului lucrat aferent zilei libere de 29 noiembrie 2021 de către toţi salariaţii primăriei
Dispozitia 153/20212021/11/26privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor
Dispozitia 152/20212021/11/26privind încadrarea cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în funcţia de asistent personal pentru minora Burtă Daniela-Andreea, persoană cu handicap grav
Dispozitia 151/20212021/11/26privind privind acordarea ajutorului social si alocaţie pentru susţinerea familiei CĂLIN IULIAN
Dispozitia 150/20212021/11/22Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pentru data de 26.11.2021, ora 9.00
Dispozitia 149/20212021/11/22privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri, precum și a suplimentului de energie
Dispozitia 148/20212021/11/10privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.2685/30.09.2021 – ,,Reabilitare şi extindere Sistem centralizat de apă”
Dispozitia 147/20212021/11/04privind privind aprobarea Planului de Servicii pentru minora BURTĂ ANDREEA – DANIELA
Dispozitia 146/20212021/11/04Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna NOIEMBRIE 2021
Dispozitia 145/20212021/11/01privind reactualizarea comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 144/20212021/10/29privind reluarea plăţii dosarului de ajutor socialal persoanei singure DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispozitia 143/20212021/10/29privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure VASILE ELENA
Dispozitia 142/20212021/10/29privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure ŞTEFAN ANDREI
Dispozitia 141/20212021/10/29privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN DOREL din Satul Nucu, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna NOIEMBRIE anul 2021
Dispozitia 140/20212021/10/29privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei RĂUREANU-PETRE CONSTANTIN din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna NOIEMBRIE anul 2021
Dispozitia 139/20212021/10/29privind avansarea în tranșă superioară de vechime a domnului ANDREI FLORENTIN, din funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 1, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia 2
Dispozitia 138/20212021/10/19privind desemnarea viceprimarului comunei, ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru
Dispozitia 137/20212021/10/19privind încetarea indemnizaţieide handicap doamnei Negoiţă Ileana
Dispozitia 136/20212021/10/13privind rectificarea bugetului local al comunei Bozioru, judeţul Buzău, pe anul 2021
Dispozitia 135/20212021/10/12privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă.
Dispozitia 134/20212021/10/12privind privind delegarea calităţii de reprezentant în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzau 2008”
Dispozitia 133/20212021/10/08cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 132/20212021/09/30privind aprobarea stimulentului educațional acordat sub formă de tichete sociale pentru grădiniță beneficiarilor din Comuna Bozioru, judetul Buzău
Dispozitia 131/20212021/09/30privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social, potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001
Dispozitia 130/20212021/09/30privind modificarea cuantumului ajutorului social si alocatiei pentru sustinerea familiei acordate familiei CIREŞOIU ADRIAN
Dispozitia 129/20212021/09/30privind modificarea cuantumului ajutorului social şi a membrilor familiei GRIGORE COSTEL
Dispozitia 128/20212021/09/30privind încetarea dreptului la ajutor socialal persoanei singure RADU CONSTANTIN
Dispozitia 127/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei DUMAN PARDAILLAN din satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 126/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a membrilor familiei TOADER GIORGIANA din satul Găvanele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 125/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei şi a membrilor familiei DRAGOMIR VALERIU din satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 124/20212021/09/30privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru sustinerea familiei TĂNASE MANDACHE din satul Izvoarele, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău
Dispozitia 123/20212021/09/30privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului DAMIAN ŞTEFAN-SORINEL
Dispozitia 122/20212021/09/30Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<de îndată>> pentru data de 01.10.2021, ora 1000
Dispozitia 121/20212021/09/29privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, de refrent agent de turism şi referent-ghid turistic
Dispozitia 120/20212021/09/29privind acordarea unui ajutor de înmormântare domnului Avrămescu Ion
Dispozitia 119/20212021/09/17Privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă
Dispozitia 118/20212021/09/17privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <> pe luna SEPTEMBRIE 2021
Dispozitia 117/20212021/09/17Privind suspendarea raportului de serviciu dintre UAT comuna Bozioru şi doamna GRIGORE CORINA, consilier debutant în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 116/20212021/09/13privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor aferente obiectivului de investiţie ,,Reabilitare şi Extindere Sistem Centralizat de Apă” comuna Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 115/20212021/09/13privind acordarea parţială a unui premiu la împlinirea vârstei de 100 de ani a doamnei Stoian Ileana
Dispozitia 114/20212021/09/13privindacordarea ajutorului de urgenţă doamnei STANCIU MINODORA
Dispozitia 113/20212021/08/31privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure ŞTEFAN ILIE
Dispozitia 112/20212021/08/31privind încetarea dreptului de ajutor al persoanei singure AVRĂMESCU PUIU-LAURENŢIU
Dispozitia 111/20212021/08/31privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure PAVEL MARIANA-CLAUDIA
Dispozitia 110/20212021/08/26privind constituirea comisiei de casare a mijloacelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar care aparţin patrimoniului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 109/20212021/08/26cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 108/20212021/08/26privind angajarea doamnei DRĂGNESCU EMILIA, în funcţia contractuală de executie îngrijitor, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 107/20212021/08/26privind angajarea domnului DAMIAN GABRIEL, în funcţia contractuală de executie muncitor, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 106/20212021/08/20privind constituirea comisiei de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe şi scoaterea din uz a bunurilor de natura obiectelor de inventar care aparţin patrimoniului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 105/20212021/07/30privind acordarea gradaţiei corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, Doamnei MIHAI ELENA-LILIANA – asistent personal pentru persoana cu handicap grav, personal contractual, în cadrul Primăriei Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 104/20212021/07/30privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANDREI DANIELA
Dispozitia 103/20212021/07/30privind prelungirea indemnizaţiei de handicap grav pentru minorul ANGHEL SORIN
Dispozitia 102/20212021/07/30privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei TOADER GHEORGHE
Dispozitia 101/20212021/07/30privind reluarea plăţii dosarului de ajutor socialal familiei CIREŞOIU ADRIAN
Dispozitia 100/20212021/07/30privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social
Dispozitia 99/20212021/07/30privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social
Dispozitia 98/20212021/07/30privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav, Panaite Maria
Dispozitia 97/20212021/07/30privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Dinu Ionuţ având funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 96/20212021/07/26privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de
Dispozitia 95/20212021/07/26privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a domnului NECULA GHEORGHE – muncitor necalificat, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 94/20212021/07/26privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna AUGUST 2021
Dispozitia 93/20212021/07/22privind delegarea unor atribuţii ale primarului comunei Bozioru, pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 92/20212021/07/19privind angajarea doamnei, în funcţia contractuală de execuţie de referent debutant, gradaţia III, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 91/20212021/07/19privind angajarea domnului Andrei Florentin, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, gradaţia I, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 90/20212021/07/19privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Bratosin Mioara – îngrijitor din cadrul Compartimentului – Implementare Proiect PNDR ,,Dezvoltarea Potenţialului Turistic” din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Dispozitia 89/20212021/07/19privind încetarea contractului individual de muncă domnului Andrei Florentin – referent II din cadrul Compartimentului – Implementare Proiect PNDR ,,Dezvoltarea Potenţialului Turistic” din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Dispozitia 88/20212021/07/12privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 87/20212021/07/02Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă<<extraordinară>> pe luna IULIE 2021
Dispozitia 86/20212021/06/30privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-nei OLTEANU ECATERINA
Dispozitia 85/20212021/06/30privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului RADU CONSTANTIN
Dispozitia 84/20212021/06/30privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al familiei CIREŞOIU ADRIAN
Dispozitia 83/20212021/06/30privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN DOREL din Satul Nucu, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna IULIE anul 2021
Dispozitia 82/20212021/06/30privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei CĂLIN MUGUREL-ION din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna IULIE anul 2021
Dispozitia 81/20212021/06/30privind încetarea dreptului la ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familieial familiei CĂLIN IULIAN
Dispozitia 80/20212021/06/30privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 persoanei singure ŞTEFAN ILIE
Dispozitia 79/20212021/06/30privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei DRAGOMIR MIHĂIŢĂ
Dispozitia 78/20212021/06/24Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă<<ordinară>> pe luna IUNIE 2021
Dispozitia 77/20212021/06/15privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursurile organizate de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de referent debutant şi şofer II, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 76/20212021/06/15privind rectificarea bugetului local
Dispozitia 75/20212021/06/07privind acordarea ajutorului de urgenţă a domnului DRAGOMIR VALERIU
Dispozitia 74/20212021/06/07privind acordarea ajutorului de urgenţă a doamnei DRAGOMIR GABI
Dispozitia 73/20212021/06/07privind acordarea ajutorului de urgenţă a doamnei DREZALIU DOINA
Dispozitia 72/20212021/05/31privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure Radu Constantin
Dispozitia 71/20212021/05/31privind reluarea plăţii dosarului de ajutor social al persoanei singure Buruiană Ion
Dispozitia 70/20212021/05/31privind încetarea dreptului la ajutor social şi alocaţie pentru susţinerea familiei Stoian Ionuţ
Dispozitia 69/20212021/05/25privind  convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă ordinară pe luna Mai 2021
Dispozitia 68/20212021/05/17privind  încetarea contractului individual de muncă al domnului Mirică Valentin
Dispozitia 67/20212021/04/29privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului TOADER GHEORGHE
Dispozitia 66/20212021/04/29privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului BURUIANĂ ION
Dispozitia 65/20212021/04/29privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social al domnului RADU CONSTANTIN
Dispozitia 64/20212021/04/29privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea prevederilor referitoare las declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese
Dispozitia 63/20212021/04/29privind aprobarea Planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici din cadrul UAT Bozioru în anul 2021
Dispozitia 62/20212021/04/29Privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul U.A.T. Comuna Bozioru – judeţul Buzău
Dispozitia 61/20212021/04/29privind desemnarea persoanei responsabile cu monitorizarea  situaţiile de pantouflage la nivelul UAT Bozioru
Dispozitia 60/20212021/04/29privind numirea d-lui. Dinu Ionuţ ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite  şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,
Dispozitia 59/20212021/04/29Privind desemnarea persoanei responsabile cu gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă
Dispozitia 58/20212021/04/28pentru aprobarea datei si modalităţii de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
Dispozitia 57/20212021/04/19privind încetarea indemnizaţiei de handicap d-lui Ceauş ion, pentru persoana adultă cu handicap grav Ceauş Camelia-Florentina
Dispozitia 56/20212021/04/16privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru  pe perioada concediului de odihnă de catre viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 55/20212021/04/12privind modificarea componenţei  Comitetului local pentru Situaţii de Urgenţă şi a Centrului operativ de pe lângă CLSU
Dispozitia 54/20212021/04/12privind  aprobarea Planului de Pregătire în domeniul Situaţiilor de Urgenţă în anul 2021 la nivelul UAT Bozioru
Dispozitia 53/20212021/04/09privind  convocarea  Consiliului Local Bozioru  în şedinţă ordinară pe luna aprilie 2021 
Dispozitia 52/20212021/03/31privind  constituirea Comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al UAT Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 51/20212021/03/31privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei Silivestru Dorinel-Viorel
Dispozitia 50/20212021/03/31privind acordarea ajutorului social potrivit prevederilor  Legii nr.416/2001 persoanei singure Panel Mariana-Claudia
Dispozitia 49/20212021/03/31privind încetarea indemnizaţiei  pentru persoana cu handicap grav, acordată doamnei Stanciu Alina
Dispozitia 48/20212021/03/26privind delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru, către Viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 47/20212021/03/25privind convocarea Consiliului Local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna Martie 2021
Dispozitia 46/20212021/03/25privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.1320/25.05.2021 ,,Amenajare Teren Sport Agrement -Multisport Bozioru”
Dispozitia 45/20212021/03/25privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu publicul  şi a programului de audienţe la nivelul UAT Bozioru
Dispozitia 44/20212021/03/19cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 43/20212021/03/18privind constituirea comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 42/20212021/03/11privind delegarea domnului Dinu Ionuţ, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru în calitate de persoană împuternicită pentru înlocuirea casierului instituţiei pe perioada cât acesta se află în concediul de odihnă, concediu medical, urmează cursuri de perfecţionare, se află în deplasare sau participă la instruiri
Dispozitia 41/20212021/03/08privind stabilirea programului de lucru în instituţie, programului de lucru cu publicul şi a programului de audienţe
Dispozitia 40/20212021/03/08privind modificarea Comisiei Locale pentru recensământul General Agricol la nivelul comunei Bozioru, jud. Buzău
Dispozitia 39/20212021/02/26privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Popa Eugenia
Dispozitia 38/20212021/02/26privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa
Dispozitia 37/20212021/02/26privind respingerea cererii de acordare a ajutorului social al persoanei singure Ştefan Ilie
Dispozitia 36/20212021/02/26privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Toader Gheorghe
Dispozitia 35/20212021/02/26privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Grigore Costel
Dispozitia 34/20212021/02/26privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Dobrin Constantin-Marian
Dispozitia 33/20212021/02/26privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure Călin Adrian
Dispozitia 32/20212021/02/26privind reluarea activităţii de către domnul Silivestru Dorinel-Viorel paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bozioru
Dispozitia 31/20212021/02/26privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Stoian Dorel – paznic în compartimentul Administrativ gospodăresc (alimentare cu apă, salubritate, pază, transport şcolar) Redactare, Arhivare documente
Dispozitia 30/20212021/02/26privind angajarea domnului Mirică Valentin, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru
Dispozitia 29/20212021/02/26privind încetarea contractului individual de muncă domnului Mirică Valentin – şofer II în cadrul Compartimentului implementare proiect PNDR
Dispozitia 28/20212021/02/10privind constituirea Comisiei locale de desfăşurare a recensământului populaţiei şi locuinţelor în anul 2021 la nivelul UAT Comuna Bozioru
Dispozitia 27/20212021/02/05privind desemnarea persoanelor din aparatul propriu al Primarului Comunei Bozioru cu atribuţii în soluţionarea cererilor pentru acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale
Dispozitia 26/20212021/02/05privind convocarea Consiliului Local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna februarie
Dispozitia 25/20212021/01/29privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei STOIAN GAVRIL-GĂBIŢĂ din Satul Scăeni, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 2021
Dispozitia 24/20212021/01/29privind desemnarea reprezentantului autorităţii tutelare a U.A.T. Comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru asistarea persoanelor vârstnice la încheierea actelor juridice
Dispozitia 23/20212021/01/29Privind desemnarea viceprimarului ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru
Dispozitia 22/20212021/01/29Cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 21/20212021/01/29privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şofer, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău
Dispozitia 20/20212021/01/29privind modificarea cuantumului alocaţiei pentru susţinerea familiei GRIGORE COSTEL din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, Judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE anul 2021
Dispozitia 19/20212021/01/29privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NEAGU IOANA
Dispozitia 18/20212021/01/29privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat persoanei singure NAN CONSTANTIN
Dispozitia 17/20212021/01/29privind modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei BÎSCEANU GHEORGHE
Dispozitia 16/20212021/01/29privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei STANCIU VASILE
Dispozitia 15/20212021/01/29privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei DINU MIHAELA din Satul Bozioru, Comuna Bozioru, judeţul Buzău, începând cu luna FEBRUARIE 2021
Dispozitia 14/20212021/01/25privind modificarea Comisiei de verificare în teren, cu privire la respectarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executăriilucrărilor de construcţii
Dispozitia 13/20212021/01/22privind stabilirea numărului lunar de ore, de acţiuni sau lucrări de interes local efectuate de beneficiarii de ajutor social
Dispozitia 12/20212021/01/22privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav
Dispozitia 11/20212021/01/22privind stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară al d-nei Ilie Liliana, asistent personal
Dispozitia 10/20212021/01/22privind reactualizarea Colectivului de Sprijin al autorităţii tutelare şi asistenţei sociale
Dispozitia 9/20212021/01/22privind reactualizarea a componenţei Consiliului Comunitar Consultativ
Dispozitia 8/20212021/01/22privind aprobarea Planului de acţiune propriu al Primăriei comunei Bozioru pentru aplicarea de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul
Dispozitia 7/20212021/01/14privind desemnarea responsabilului cu accesul la informaţiile de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă
Dispozitia 6/20212021/01/08privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă
Dispozitia 5/20212021/01/08privind actualizarea componenţei grupului de lucru pentru derularea POAD
Dispozitia 4/20212021/01/08privind modificarea comisiei locale pentru recensamântul general agricol
Dispozitia 3/20212021/01/04privind constituirea Comisiei de predare-primire a gestiunii şi predarea -primirea gestiunii de către dna. Radu Anica domnului Drăgnescu Andrei
Dispozitia 2/20212021/01/04privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă extraordinară
Dispozitia 1/20212021/01/04privind încetarea contractului individual de muncă prin pensionare a d-nei Radu Anica -referent II, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al primarului
Dispozitia 178/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Sora Alexandru Mihail
Dispozitia 177/20202020/12/31privind aprobarea Graficului cu planificarea concediilor de odihnă pentru anul 2021 ale personalului din cadrul Primăriei comunei Bozioru
Dispozitia 176/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mirică Stanca, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 175/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 174/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mihai Elena Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 173/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ilie Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav
Dispozitia 172/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dăgnescu Andrei
Dispozitia 171/20202020/12/31privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Morărescu Andrei, Vicerimarul comunei Bozioru
Dispozitia 170/20202020/12/31privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Grigore Valentin, Primarul comunei Bozioru
Dispozitia 169/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Necula Gheorghe
Dispozitia 168/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Bratosin Mioara
Dispozitia 167/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dobre Ion
Dispozitia 166/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Stoian Dorel
Dispozitia 165/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Ursu Irinel
Dispozitia 164/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Mirică Valentin
Dispozitia 163/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Andrei Florenţin
Dispozitia 162/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dinu Ionuţ
Dispozitia 161/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Fofircă-Logofătu Florin
Dispozitia 160/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Buduianu Nicolae
Dispozitia 159/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Buduianu Liliana
Dispozitia 158/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Oprea Mirela
Dispozitia 157/20202020/12/31privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Chircu Ortensiu
Dispozitia 156/20202020/12/31privind numirea îndrumătorului de stagiu şi stabilirea programului pentru desfăşurarea perioadei de stagiu al doamnei Grigore Corina, consilier, clasa I, grad profesional debutant
Dispozitia 155/20202020/12/31privind încetarea stimulentului educaţional acoradat sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă familiei Dăilă Maria
Dispozitia 154/20202020/12/31privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Dragomir Mihăiţă
Dispozitia 153/20202020/12/31privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei persoanei singure Vasile Alin
Dispozitia 152/20202020/12/31privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei persoanei singure Radu Constantin
Dispozitia 151/20202020/12/31privind încetarea dreptului la ajutor social al persoanei singure Tănase Moise
Dispozitia 150/20202020/12/30privind numirea doamnei Grigore Corina, în funcţia publică de execuţie de consilier I, grad profesional debutant, gradaţia 2
Dispozitia 149/20202020/12/30privind încetarea contractului individual de muncă doamnei Grigore Corina -referent II în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru
Dispozitia 148/20202020/12/23privind convocarea Consiliului local Bozioru în şedinţă ordinară pe luna decembrie
Dispozitia 147/20202020/12/22privind constituirea Comisiei de recepţie parţială a lucrărilor aferente contractului nr.1320/26.05.2020
Dispozitia 146/20202020/12/11Cu privire la delegarea unor atributii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru
Dispozitia 145/20202020/11/27privind constituirea comisiei de inventariere a tuturor suprafeţelor de teren situate în extravilanul localităţilor comunei Bozioru
Dispozitia 144/20202020/11/27privind constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei Bozioru şi a comisiei de casare pentru anul 2020
Dispozitia 143/20202020/11/27privind componenţa comisiei de recepţie şi distribuire a plicurilor/card-urilor, pentru mese calde destinatarilor finali, prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD 2014-2020)
Dispozitia 142/20202020/11/27privind încetarea dreptului la ajutor social al familiei Stoian Gavril-Găbiţă
Dispozitia 141/20202020/11/27privind suspendarea din plată a dosarului de ajutor social a domnului Călin Adrian
Dispozitia 140/20202020/11/27privind acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei Râureanu Ion-Ninel
Dispozitia 139/20202020/11/26privind modificarea prevederilor dispoziţiei nr.129/2020, pentru constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de primăria Bozioru pentru ocuparea funcţiei vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant
Dispozitia 138/20202020/11/20constituirea Comisiei de recepţie la finalizarea lucrărilor de reparaţii curente, pe situaţii de urgenţă: ,,Refacere DC 85 Bozioru-Fişici-Găvanele -Nucu şi DC fişici-Văvălucile-Scăeni-Buduile”
Dispozitia 137/20202020/11/20convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna Noiembrie 2020
Dispozitia 136/20202020/11/20privind desemnarea personalului tehnic auxiliar pentru sprijinirea activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare
Dispozitia 135/20202020/11/19privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Râureanu-Petre Constantin
Dispozitia 134/20202020/11/19privind aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei familiei Călin Aurel
Dispozitia 133/20202020/11/19privind aprobarea datei şi modalităţii de plată a ajutorului pentru încălzirea locuinţei beneficiarilor L.416/2001
Dispozitia 132/20202020/11/19acordarea ajutorului social şi pentru încălzirea locuinţei familiei Duman Vasile
Dispozitia 131/20202020/11/19încetarea dreptului la ajutor social a persoanei singure Rîureanu Ion
Dispozitia 130/20202020/11/06privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă
Dispozitia 129/20202020/11/06privind constituirea comisiei de concurs/contestaţii pentru concursul organizat de Primăria Bozioru, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant
Dispozitia 128/20202020/10/30privind Constituirea comisiei pentru recepţia serviciilor şi lucrărilor interne sau efectuate de terţi din cadrul primăriei comunei Bozioru.
Dispozitia 127/20202020/10/30privind constituirea Comisiei de recepţie a materialelor consumabile, obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe, la nivelul primăriei comunei Bozioru
Dispozitia 126/20202020/10/30privind constituirea Comisiei de recepţie, la încheierea parţială a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,Refacere DC 85 Bozioru-Fişici-Găvanele – Nucu şi DC 81 Fişici-Văvălucile-Scăeni-Buduile”
Dispozitia 125/20202020/10/30privind constituirea Comisiei de recepţie, la încheierea parţială a lucrărilor de construcţie aferente investiţiei ,,Amenajare Teren pentru Agrement- Multisport Bozioru”
Dispozitia 124/20202020/10/30privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, familiei doamnei Popa Eugenia
Dispozitia 123/20202020/10/30privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral , ce vor fi utilizate în campania electorală privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020
Dispozitia 122/20202020/10/30privind încetarea plăţii alocaţiei pentru susţinerea familiei Tudor Marcela-Luminiţa
Dispozitia 121/20202020/10/30privind acordarea ajutorului social şi ajutorului pentru încălzirea locuinţei potrivit prevederilor L.416/2001, persoanei singure Nan Constantin
Dispozitia 120/20202020/10/29privind stabilirea indemnizaţiei domnului Morărescu Andrei, viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău

 

Arhiva Acte administrative emise de primar