HCL  38 / 2023

privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Bozioru în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Bozioru pentru anul şcolar 2023 -2024 şi a reprezentanţului în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Bozioru, judeţul Buzău

Citește mai multe…

HCL  37 / 2023

pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Buzău şi Unitatea Administrativ Teritorială Bozioru, beneficiară a proiectului „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău”, finanţat în cadrul Planului Naţional de Redresare și Rezilienţă, componenta C15: Educaţie, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura…

Citește mai multe…

HCL  36 / 2023

Privind declararea ca bun de uz şi de interes public local a unui imobil – teren cu destinaţia ,,drum vicinal” situat în comuna Bozioru, judeţul Buzău

Citește mai multe…