HCL 45 / 2021

rivind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău

Citește mai multe…

HCL 44 / 2021

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2022

Citește mai multe…

HCL 43 / 2021

privindnumirea pentru anul scolar 2021-2022 a reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bozioru ca membri în Consiliul de Administratie şi în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar

Citește mai multe…