HCL 41 / 2020

Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local