HCL 40 / 2020

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici
si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, judetul Buzău în anul 2021