HCL 34 / 2020

Privind stabilirea structurii organizatorice a echipei mobile precum şi pentru aprobarea procedurii şi modalităţii de intervenţie a acesteia la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău, în cazurile de violenţă domestică