HCL  33 / 2023

pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru anii şcolari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 şi 2026-2027 pentru unităţile de învățământ de pe raza u.a.t Bozioru


Fișiere atașate: