HCL  26 / 2022

privind aprobarea Regulamentul de eliberare a avizului de principiu şi a acordului administratorului drumurilor pentru lucrările aferente reţelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău, care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi


Fișiere atașate: