HCL  23 / 2022

privind categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrulProgramului Național de Investiții ”Anghel Saligny”


Fișiere atașate: