HCL  22 / 2022

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în cadrul Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”


Fișiere atașate: