HCL  21 / 2022

privind încredințarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania de Apa S.A. Buzău


Fișiere atașate: