HCL  12 / 2022

Privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Bozioru, prin concesiune


Fișiere atașate: