HCL  22 / 2023

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, pe raza unităţii administrativ – teritoriale a comunei Bozioru, judeţul Buzău

Citește mai multe…

HCL  20 / 2023

privind privind aderarea si includerea Comunei Bozioru in parteneriatul LEADER Grup de Actiune Locala (GAL) „Colinele Buzaului” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027

Citește mai multe…

HCL  19 / 2023

privind pentru aprobarea participării unității administrativ teritoriale Bozioru în proiectul „Dotarea cu microbuze școlare verzi (electrice) pentru unități de învățământ preuniversitar din județul Buzău” în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență

Citește mai multe…