HCL  33 / 2022

privind participarea Comunei Bozioru la “Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea Devizului General al obiectivului de investiții „Modernizare sistem iluminat public stradal din Comuna Bozioru, judetul Buzau”

Citeste mai mult

HCL  26 / 2022

privind aprobarea Regulamentul de eliberare a avizului de principiu şi a acordului administratorului drumurilor pentru lucrările aferente reţelelor tehnico-edilitare, realizate pe proprietatea domeniului public al comunei Bozioru, judeţul Buzău, care afectează structura căilor de comunicaţii rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor şi spaţiilor verzi

Citeste mai mult