Dispozitia 182/2022

privind aprobarea planului anual de inspecție fiscală asupra tuturor contribuabililor persoane fizice și juridice, constituirea comisiei pentru inspecție fiscal precum si elaborarea procedurii specifice privind inspecția fiscală la comuna Bozioru, judetul Buzău

Dispozitia 180/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău

Dispozitia 179/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai Elena – Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău

Dispozitia 178/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie Liliana,Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,
judeţul Buzău