Dispozitia 192/2021

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Burtă Vasilica, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău

Dispozitia 191/2021

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău

Dispozitia 190/2021

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mihai Elena – Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,Judeţul Buzău

Dispozitia 189/2021

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău