Dispozitia 99/2023

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al doamnei Grigore Corina, având funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional asistent, clasa I, în Compartimentul Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău