Dispozitia 99/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Mirică Stanca, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău