Dispozitia 98/2023

privind numirea doamnei GRIGORE CORINA ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Resurse Umane, Informare, Relaţii Publice şi Stare Civilă, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, începând cu data de 25 septembrie 2023