Dispozitia 98/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar al doamnei Ilie Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău