Dispozitia 97/2021

privind modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului al domnului Dinu Ionuţ având funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, grad profesional asistent, clasa I, în cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite si taxe locale, achiziţii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău