Dispozitia 96/2022

privind salariului de bază lunar al domnului Chiriţă Ion, asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău