Dispozitia 95/2021

privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a domnului NECULA GHEORGHE – muncitor necalificat, gradaţia 5, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău