Dispozitia 94/2021

privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna AUGUST 2021