Dispozitia 85/2022

privind privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru, pe perioada desfăşurării cursurilor, către viceprimarul comunei Bozioru