Dispozitia 73/2023

privind încetarea contractului individual de munca prin pensionare a doamnei ILIE LILIANA – asistent personal al persoanei cu handicap grav ILIE ION, gradaţia 1, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău