Dispozitia 70/2022

privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Bozioru, judeţul Buzău