Dispozitia 69/2023

privind încetarea dreptului la alocaţie pentru susţinerea familiei şi la suplimentul pentru energie al familiei
AGAPIE LAURENŢIU-EUSEBIU