Dispozitia 67/2022

privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Iulie 2022