Dispozitia 65/2023

privind la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău