Dispozitia 63/2022

privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Iunie 2022