Dispozitia 6/2023

privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Februarie 2023