Dispozitia 6/2021

privind delegarea exercitării atribuţiilor de ofiţer de stare civilă