Dispozitia 58/2023

încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Grigore Corina – consilier debutant în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău