Dispozitia 58/2022

cu privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău