Dispozitia 57/2023

privire la delegarea unor atribuţii ale Primarului comunei Bozioru pe perioada concediului de odihnă către viceprimarul comunei Bozioru, judeţul Buzău