Dispozitia 57/2022

privind acordarea ajutorului de urgenţă d-lui/d-nei TOADER CĂTĂLIN