Dispozitia 49/2022

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de licitaţie deschisă organizată pentru delegarea prin concesiune a gestiunii servicilui public de salubrizare al comunei Bozioru